ชื่อกระทู้ จากคุณ ผู้ตอบ เปิดอ่าน เมื่อวันที่
ขออนุญาตเสนอทัศนศึกษาเที่ยวเกาะเสม็ดพักหาด จ.ระยอง ตราดน้ำทิพย์ ทัวร์ 0 1284 18 กุมภาพันธ์ 2556 | 20:39:47
ตราดน้ำทิพย์ ทัวร์ ได้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว จัดแพ็คเก็จศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จึงมีประสบการณ์ในการดำเนินงาน เรามีห้องพักแบบ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือทีมงานติดและใกล้ทะเล จึงสะดวกสบายเพลิดเพลินในการที่ท่าน จัดกิจกรรมและพักผ่อน เราขอเสนอโปรแกรมมาให้ท่านได้พิจารณา โปรแกรมทัศนศึกษา-เที่ยว เกาะเสม็ด พักหาด จ.ระยอง 2วัน 1คืน วันแรก 09.00 น.-พบคณะทัวร์ที่ จ.ระยอง ลงเรือที่ท่าเรือ เดินทางไปเที่ยวชมความงามทะเลเกาะเสม็ด -เที่ยวชมทะเลอ่าวต่างๆรอบเกาะ เริ่มจากหาดทรายแก้ว อ่าวไผ่ ซึ่งมีแนวหินทรายที่สวยงาม อ่าวพร้าว มีจุดชมวิวสวยงามสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล ดำน้ำดูปะการังตามจุดต่างๆ 12.00 น.-รับประทานอาหารกลางวัน(1) บนเรือ 13.00 น.-อ่าวปะการัง ซึ่งเป็นอ่าวอยู่ท้ายเกาะของเกาะเสม็ด สามารถชมทิวทัศน์ได้สวยงาม 14.00 น.-เดินทางเข้าที่พัก Check inรับกุญแจเข้าห้องพัก พักผ่อน เล่นน้ำชายหาดตามอัธยาศัย 18.30 น.-รับประทานอาหารเย็น(2) เพลิดเพลินกับคาราโอเกะ 22.00 น.-พักผ่อน วันที่สอง 07.00 น.-รับประทานอาหารเช้า(3) 08.30 น.-Check out จัดเก็บสัมภาระขึ้นรถ ออกเดินทาง 09.00น.-นำคณะศึกษาดูงาน ทต./อบต............................................ 11.00 น.-ออกเดินทางไปบ้านจำรุง ที่ได้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยบ้านนอก” แหล่งเรียนรู้ของชุมชน 12.00 น.-รับประทานอาหารกลางวัน(4) ที่บ้านจำรุงของกลุ่มแม่บ้านฝีมือที่แสนอร่อยคนคนระยอง 13.00 น.-นำท่านและสมาชิกศึกษาดูงานกลุ่มชุมชนเข้มแข็งรางวัลพระราชทาน บ้านจำรุงในการดำเนินชีวิต แบบเศรษฐกิจพอเพียงและการรวมกลุ่ม ในการทำอาชีพของวิถีชุมชน 14.00 น.-ออกจากบ้านจำรุง นำคณะแวะตลาดบ้านเพ เลือกซื้อเลือกชมของทะเลสด-ทะเลแห้งต่างๆ ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยมากมายเป็นของฝาก 16.00 น.-คณะทัวร์กล่าวคำลา เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ราคาเริ่มต้นท่านละ 1,350 บาท ราคานี้บริการรวม 1.ที่พักติดทะเล จ.ระยอง 1คืน แอร์ เคเบิลทีวี น้ำอุ่น 2.อาหาร 4มื้อ 3.เรือท่องเที่ยวรอบเกาะเสม็ด และดำน้ำดูปะการังพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 4.มัคคุเทศก์ดูแลตลอดทริป ตราดน้ำทิพย์ ทัวร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้มีโอกาสต้อนรับดูแล ท่านและคณะในการศึกษาดูงานที่เกาะเสม็ดต่อไป สนใจติดต่อสอบถามที่ 086-8396735,083-9038389 e-mail:tratnamthiptour@hotmail.com หรือ worapoj2505@gmail.com พร้อมสิทธิพิเศษที่มอบให้ท่าน 1.ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท 2.ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละ 500,000 บาท เพื่อให้ท่านได้รับความมั่นใจการเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน ตราดน้ำทิพย์ ทัวร์ ได้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว จัดแพ็คเก็จศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จึงมีประสบการณ์ในการดำเนินงาน เรามีห้องพักแบบ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือทีมงานติดและใกล้ทะเล จึงสะดวกสบายเพลิดเพลินในการที่ท่าน จัดกิจกรรมและพักผ่อน เราขอเสนอโปรแกรมมาให้ท่านได้พิจารณา โปรแกรมทัศนศึกษา-เที่ยว เกาะเสม็ด พักหาด จ.ระยอง 2วัน 1คืน วันแรก 09.00 น.-พบคณะทัวร์ที่ จ.ระยอง ลงเรือที่ท่าเรือ เดินทางไปเที่ยวชมความงามทะเลเกาะเสม็ด -เที่ยวชมทะเลอ่าวต่างๆรอบเกาะ เริ่มจากหาดทรายแก้ว อ่าวไผ่ ซึ่งมีแนวหินทรายที่สวยงาม อ่าวพร้าว มีจุดชมวิวสวยงามสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล ดำน้ำดูปะการังตามจุดต่างๆ 12.00 น.-รับประทานอาหารกลางวัน(1) บนเรือ 13.00 น.-อ่าวปะการัง ซึ่งเป็นอ่าวอยู่ท้ายเกาะของเกาะเสม็ด สามารถชมทิวทัศน์ได้สวยงาม 14.00 น.-เดินทางเข้าที่พัก Check inรับกุญแจเข้าห้องพัก พักผ่อน เล่นน้ำชายหาดตามอัธยาศัย 18.30 น.-รับประทานอาหารเย็น(2) เพลิดเพลินกับคาราโอเกะ 22.00 น.-พักผ่อน วันที่สอง 07.00 น.-รับประทานอาหารเช้า(3) 08.30 น.-Check out จัดเก็บสัมภาระขึ้นรถ ออกเดินทาง 09.00น.-นำคณะศึกษาดูงาน ทต./อบต............................................ 11.00 น.-ออกเดินทางไปบ้านจำรุง ที่ได้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยบ้านนอก” แหล่งเรียนรู้ของชุมชน 12.00 น.-รับประทานอาหารกลางวัน(4) ที่บ้านจำรุงของกลุ่มแม่บ้านฝีมือที่แสนอร่อยคนคนระยอง 13.00 น.-นำท่านและสมาชิกศึกษาดูงานกลุ่มชุมชนเข้มแข็งรางวัลพระราชทาน บ้านจำรุงในการดำเนินชีวิต แบบเศรษฐกิจพอเพียงและการรวมกลุ่ม ในการทำอาชีพของวิถีชุมชน 14.00 น.-ออกจากบ้านจำรุง นำคณะแวะตลาดบ้านเพ เลือกซื้อเลือกชมของทะเลสด-ทะเลแห้งต่างๆ ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยมากมายเป็นของฝาก 16.00 น.-คณะทัวร์กล่าวคำลา เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ราคาเริ่มต้นท่านละ 1,350 บาท ราคานี้บริการรวม 1.ที่พักติดทะเล จ.ระยอง 1คืน แอร์ เคเบิลทีวี น้ำอุ่น 2.อาหาร 4มื้อ 3.เรือท่องเที่ยวรอบเกาะเสม็ด และดำน้ำดูปะการังพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 4.มัคคุเทศก์ดูแลตลอดทริป ตราดน้ำทิพย์ ทัวร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้มีโอกาสต้อนรับดูแล ท่านและคณะในการศึกษาดูงานที่เกาะเสม็ดต่อไป สนใจติดต่อสอบถามที่ 086-8396735,083-9038389 e-mail:tratnamthiptour@hotmail.com หรือ worapoj2505@gmail.com พร้อมสิทธิพิเศษที่มอบให้ท่าน 1.ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท 2.ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละ 500,000 บาท เพื่อให้ท่านได้รับความมั่นใจการเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน