ชื่อกระทู้ จากคุณ ผู้ตอบ เปิดอ่าน เมื่อวันที่
กรณีเด็กจมน้ำเสียชีวิต ประชาชน 1 862 27 สิงหาคม 2558 | 23:01:00
กรณีเด็กเล็กจมน้ำเสียชีวิตที่บ้านไทยสามัคคี อยากทราบว่าทางเทศบาลใช้กฏระเบียบ กฏหมาย หรือข้อบังคับใดในการบังคับให้ครูผู้ดูแลศูนย์ทั้งสองคนซึ่งเป็นเพียงแค่ครูธรรมดาไม่ใช่หัวหน้าศูนย์ด้วยซ้ำ และดูแลเด็กทั้งหมด 55 คนซึ่งมันเกินจากมาตรฐานที่กำหนดไว้มากมาย จึงทำให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมา อยากถามว่าถ้าไม่ใช่ความรับผิดชอบของเทศบาลที่ไม่ยอมจัดหาบุลลากรให้เพียงพอต่อจำนวน เด็กแล้วจะเป็นความผิดของใครได้อีก แถมเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วยังโยนความรับผิดชอบทั้งหมดไปให้ครูผู้ดูแลศูนย์ทั้งสองคนซึ่งต้องทำงานหนักเป็น 2 เท่าอยู่แล้วมารับผิดชอบ แบบนี้ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน ผมขอคำตอบที่ฟังขึ้นด้วย ไม่งั้นบอกเลยไม่จบแค่นี้แน่นอน.
ความคิดเห็นที่ : 1
เรียน คุณประชาชน ในกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครต้องการให้เกิด และเป็นเรื่องไม่คาดคิด ซึ่งเทศบาลต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มิได้ปล่อยให้คุณครูรับผิดชอบแต่เพียงลำพังแต่อย่างใด ซึ่งทางผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาได้เข้าร่วมในการแสดงความเสียใจและร่วมชี้แจงทำความเข้าใจกับครอบครัวผู้สูญเสียและชุมชน โดยในเรื่องทางแพ่งได้มีผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ รวมทั้งพนักงานและชมรมผู้ดูแลเด็กจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกันรวบรวมเงินสมทบช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยแล้ว ในเรื่องวินัยทางเทศบาลก็จะได้ดำเนินการโดยให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป ขอบคุณท่านที่ได้กรุณาให้ความสนใจ และเทศบาลยินดีรับฟังข้อเสนอแนะของท่านเพื่อปรับปรุงพัฒนางานของเทศบาลต่อไป
โดย : ผู้ดูแลระบบ  วัน - เวลา : จันทร์ 28 กันยายน 2558 | 15:15:43