ชื่อกระทู้ จากคุณ ผู้ตอบ เปิดอ่าน เมื่อวันที่
ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท จ.เชียงราย yotathaitraining 0 851 อังคาร 12 มกราคม 2559 | 23:08:16
 ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท จ.เชียงราย
สอนโดย ช่างถึก โยธาไทย อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครที่ http://www.yotathai-training.com/rakha-klang-2555
หรือ โทร 081-328-2788 Line@ : @YotathaiTraining (มี@นำหน้า)