++ คำขวัญอำเภอ ++
เจ้าหลวงเวียงแก่น
ชายแดนไทยลาว
น้ำงาวพราวใส
ผาไดเด่นดัง
ผาตั้งเด่นนาน
ส้มโอหวานทองดี
++ แหล่งท่องเที่ยว ++

 • พบเรือโบราณ ในน้ำโขง


 • หลวงพ่อทิพย์

 • ++ ผลิตภัณฑ์ในตำบล ++

 • กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอตำบลม่วงยาย


 • กลุ่มทอผ้าบ้านยายใต้

 • ++ แนะนำบุคคลากร ++
  หัวหน้าฝ่ายธุรการ
  นางปริญญาพร จันระวัง
  หัวหน้าฝ่ายธุรการ

  แสดงรายละเอียดทั้งหมดของ ข่าวกิจกรรม
  1. เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  17 มีนาคม 2563
    เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและร่วมกันวางแผนพัมนาท้องถิ่น  โดยดำเนินการในระหว่างวันที่ 3 มีนาคม - 17 มีนาคม 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 9 หมู่บ้าน และ 1 หมู่บ้านบริวารในพื้นที่ตำบลม่วงยาย
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  2. ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  2 กรกฎาคม 2563
   ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  3. การประชุมเพื่อปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563  1 มิถุนายน 2563
   การประชุมเพื่อปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  4. ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   18 มีนาคม 2563
   ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  5. ประกาศการแบ่งเขตเพื่อเตรียมการเลือกตั้ง สถานที่เทศบาลตำบลม่วงยายและที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น  21 กุมภาพันธ์ 2563
   ประกาศการแบ่งเขตเพื่อเตรียมการเลือกตั้ง สถานที่เทศบาลตำบลม่วงยายและที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  6. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี 2563  30 มกราคม 2563
   เทศบาลตำบลม่วงยาย ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลม่วงยาย ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่เทศบาลตำบลม่วงยาย ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.ในวัน และเวลาราชการ
   


  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  7. รัก(ษ์)สุดเขต ประเทศไทย @ผาได เวียงแก่น ประจำปี พ.ศ.2563  24 มกราคม 2563
   เทศบาลตำบลม่วงยาย กำหนดจัดงานรัก(ษ์)สุดเขต ประเทศไทย @ผาได เวียงแก่น ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึง โดยมีกิจกรรม ดังนี้

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
  - กิจกรรม Fun Run วิ่งสุดเขต รักสุดใจ
  - กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ อาทิเช่น เปตอง / วู๊ดบอล / มวยน้ำโขง เป็นต้น
  - เทศกาลอาหารพื้นเมือง และสินค้า OTOP จาก 4ตำบล

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
  - พิธีเปิดศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวผาได
  - บริการร่องเรือชมโขง
  - มหกรรม ส่วนลดจากผู้ประกอบการสู่ นักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร
  - การจดทะเบียนสมรสคู่รัก
  - เทศกาลอาหาร ขันโตกม่วนใจ๋ @ผาไดเวียงแก่น พบกับดนตรีสด การแสดง จากชนเผ่า

  เทศบาลตำบลม่วงยาย จึงขอเชิญชวน พ่อแม่ พี่น้อง ประชาชนชาวพื้นที่ตำบลม่วงยาย และเขตพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

  **หากท่านสนใจบัตรขันโตกฯ สามารถติดต่อขอซื้อบัตรได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย หรือโทร 053-608-000

  แล้วพบกันนะคะ  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  8. โครงการโรงเรียนสูงวัย แหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ภูมิปัญญา เพื่อพึ่งพาตนเอง สู่นวัตกรรม  29 ธันวาคม 2562
   เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับ สสส., เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และ เทศบาลตำบลเวียงเทิง ได้จัดร่วมกันจัดโครงการโรงเรียนสูงวัย แหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ภูมิปัญญา เพื่อพึ่งพาตนเอง สู่นวัตกรรม ระหว่างวันที่ 26-27 และ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบลม่วงยาย

  โดยได้รับเกรียติจากองค์กรต่างๆ ในอำเภอเวียงแก่น ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลม่วงยาย

  ภายในงาน ยังจัดให้มีกิจกรรม “ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ” และ การแสดงต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนผู้สูงอายุฯ, เยาวชนตำบลม่วงยาย และประชาชนพื้นที่ในตำบลและใกล้เคียง เข้าร่วมงาน ในครั้งนี้  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  9. มพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต  5 ธันวาคม 2562
   คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลม่วงยาย เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  10. พิธีสวดอภิธรรมศพ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน)  14 พฤศจิกายน 2562
   คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลม่วงยาย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน) ป.ธ.6 อดีตเจ้าคณะภาค 6 ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์ เชิด-อมรา มุนิกานนท์ ชั้น2 วัดพระแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

  ทั้งนี้ พระธรรมราชานุวัตร อาพาธตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 62 ด้วยอาการตับวาย คณะแพทย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ได้นิมนต์ท่านไปรักษาต่อที่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และได้กลับมารักษาตัวต่อที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา จนกระทั่งช่วงเช้าวันที่ 8 ส.ค. 62 คณะแพทย์และพยาบาลได้พยายามรักษาตามอาการและงดเยี่ยมเพื่อให้ผู้ป่วยได้พักผ่อน จนกระทั่งอดีตเจ้าคณะภาค 6 จากไปอย่างสงบ เมื่อเวลา 19.50 น.ในวันที่ วันที่ 8 ส.ค. 62 ที่ผ่านมา

  พระธรรมราชานุวัตร ชื่อเดิมคือ สุทัศน์ หลักแน่น เป็นบุตรของนายหลานและนางคำ หลักแน่น เกิดเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2488 ที่บ้านสันมะเค็ด ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย บวชบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 13 ปี ที่วัดสันมะเค็ด อ.เวียงป่าเป้า ต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ 20 ปี ณ วัดพระแก้ว โดยมีท่านเจ้าคุณพระพุทธิวงศ์ วิวัฒน์ (วงศ์ ทานวํโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้วเป็นพระอุปัชฌาย์ สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ธ.6 วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

  พระธรรมราชานุวัตร เคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ เลขานุการเจ้าคณะภาค 6 รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รองเจ้าคณะภาค 6 ผู้รักษาการณ์แทนเจ้าคณะภาค 6 และไรับการแต่งตั้งเป็นพระธรรมราชานุวัตร เมื่อปี 2546 ก่อนจะขึ้นเป็นเจ้าคณะภาค 6 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2550  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  11. ประเพณีลอยกระทง ประจำปี2562  15 พฤศจิกายน 2562
   ด้วยเทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลม่วงยาย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมานั้น โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา ชัยยา ปลัดอาวุโส อำเภอเวียงแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

  ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักในการจัดงาน เพื่อสืบสานอนุรักษ์ รักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นภายในตำบล ก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  12. ทอดกฐินสามัคคี 18 วัด 18 อำเภอ จากคณะผู้บริหารสโมสรเชียงรายยูไนเต็ด  30 ตุลาคม 2562
   วานนี้ เมื่อเวลา 15.00 น. (วันที่ 30 ต.ค 2562) นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลม่วงยาย(นายเกษม นันชัย) ได้ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ คณะผู้บริหารสโมสรเชียงรายยูไนเต็ด ในกิจกรรม ทอดกฐินสามัคคี 18 วัด 18 อำเภอ ณ.วัดห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น ซึ่ง วัดห้วยลึก ตำบลม่วงยาย เป็น 1 ใน 18วัด ที่ได้ร่วมกิจกรรม

  ทั้งนี้โรงเรียนผู้สูงวัย ตำบลม่วงยาย ยังได้เข้าร่วมต้อนรับ และร่วมทอดกฐินในครั้งนี้อีกด้วย  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  13. วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พร้อมกิจกรรม 5ส. (สะสาง/สะดวก/สะอาด/สุขลักษณะ/สร้างนิสัย)  30 ตุลาคม 2562
   เมื่อเวลา 13.30 น.(วันที่ 30 ตุลาคม 2562) ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พร้อมกิจกรรม 5ส. (สะสาง/สะดวก/สะอาด/สุขลักษณะ/สร้างนิสัย)  

  ทั้งนี้ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมแรง ร่วมใจ กำจัดวัชพืช ตัดหญ้าบริเวณ 2ข้างทาง และเก็บขยะบริเวณหน้าสำนักงาน รวมถึง บริเวณห้องเก็บเอกสาร อาคารสำนักงาน เพื่อความสะอาด และ ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงานอีกด้วย  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  14. พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  24 ตุลาคม 2562
   23 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยาย นำโดยนายเกษม  นันชัย นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  15. กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าสิลิกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562  13 สิงหาคม 2562
   12 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยาย นำโดยนายเกษมนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าสิลิกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อำเภอเวียงแก่น
   


  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  16. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562   30 กรกฎาคม 2562
   28 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยาย นำโดยนายเกษม นันชัย นายกเทศมนตนรตำบลม่วงยายพร้อมคณะบริหาร ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  17. กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562  9 กรกฎาคม 2562
   9 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลในเขตเทศบาล ตำบลม่วงยายจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดม่วงแก้ว
   


  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(คลัง)  25 มิถุนายน 2562
   

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  19. กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562   4 มิถุนายน 2562
   เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  20. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงยาย  27 พฤษภาคม 2562
   27 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงยาย ครั้งที่ 2/2562 เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจกับคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  21. กิจกรรมประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อทองทิพย์และประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562  18 เมษายน 2562
   15 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อทองทิพย์และประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไทย ให้คงอยู่สืบไป

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  22.   4 เมษายน 2562
   2-3 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้เกิดที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home stay) และพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลม่วงยายให้เป็นชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์โดยการเชื่องโยงกิจกกรมในแต่ละมิติเข้าด้วยกันได้

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  23. กีฬาสัมพันธ์ตำบลม่วงยาย  29 มีนาคม 2562
   29 มีนาคม 2562เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับชุมชนตำบลม่วงจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลม่วงยาย ขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลม่วงยาย ณ สนามโรงเรียนม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  24. กิจกรรมพัฒนาถนนสายบ้านหลู้-บ้านม่วง  27 มีนาคม 2562
   27 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดกิจกรรมพัฒนาถนนสายบ้านหลู้-บ้านม่วง บริเวณสามแยกวัดบ้านหลู้ เพื่อให้ถนนเกิดความสวยงามและมีความปลอดภัยตามนโยบาย 1 อปท 1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  25. กิจกรรมยกย่องชมเชยบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันท้องถิ่นไทยขึ้น  18 มีนาคม 2562
   18 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเวียงแก่น จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันท้องถิ่นไทยขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษฎา ชัยยา ปลัดอำเภอเวียงแก่น เป็นประธานเปิดงานวันท้องถิ่นไทย ณ อาคารศูนย์สุขภาวะชุมชนอำเภอเวียงแก่น (เทศบาลตำบลม่วงยาย)

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  26. กิจกรรม 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562  18 มีนาคม 2562
   18 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดกิจกรรม 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดถนน สายบ้านม่วง - บ้านหลู้

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  27. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ร้อยใจรักตำบลม่วงยาย) ประจำปี 2562  13 มีนาคม 2562
  11 - 12 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ร้อยใจรักตำบลม่วงยาย) ประจำปี 2562 เพื่อให้ได้รับความรู้ในการเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อให้เกิดการประยุคต์ใช้แนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาอาชีพ และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บ้านห้วยส้าน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  28. ประชุมโครงการกำจัดขยะเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562  8 มีนาคม 2562
   8 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยาย จัดประชุมโครงการกำจัดขยะเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะ ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  29. โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562  1 มีนาคม 2562
   เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของพนักงาน 
  ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  30. งาน ?รัก (ษ์) สุดเขตประเทศไทย @ ผาได เวียงแก่น? ปี 2562  15 กุมภาพันธ์ 2562
   เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับอำเภอเวียงแก่น และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ จัดงาน “รัก (ษ์) สุดเขตประเทศไทย @ ผาได เวียงแก่น” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสาธารณะแก่งผาได บ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการวิ่ง Fun run วิ่ง(รัก)ษ์สุดเขตประเทศไทย@ผาไดเวียงแก่น การอบรมสัมมนาโอกาสการสร้างรายได้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การมอบทะเบียนสมรสกลางแม่น้ำโขงเนื่องในวันแห่งความรัก การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และงานขันโตกม่วนใจ๋วัฒนธรรมริมฝั่งโขง
   


  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  31. โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี   1 กุมภาพันธ์ 2562
   เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยาย จัดโครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี กิจกรรมการประดิษฐ์พวงมาลัยริบบิ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพของกลุ่มสตรี ณ อาคารสุขภาวะชุมชน อำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  32. โครงการสนับสนุนการทำงานด้านโรคเอดส์  29 มกราคม 2562
   29 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยาย จัดอบรมโครงการสนับสนุนการทำงานด้านโรคเอดส์เพื่อให้เด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ การป้องกัน ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อเอดส์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยลึก

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  33. แถลงข่าวการจัดงานรัก (ษ์) สุดเขตประเทศไทย @ ผาไดเวียงแก่น  26 มกราคม 2562
   26 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดแถลงข่าวการจัดงานรัก (ษ์) สุดเขตประเทศไทย @ ผาไดเวียงแก่น ณ ร้านนิทรรศการของดีอำเภอเวียงแก่น งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2562

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  34. โครงการอนุรักษ์ป่าตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  24 มกราคม 2562
   24 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยาย นำโดยนายเกษม นันชัย นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ จัดโครงการอนุรักษ์ป่าตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้น ณ ป่าชุมชนบ้านยายใต้ โดยนายกฤษฎา ชัยยา ปลัดอำเภอเวียงแก่นพร้อมคณะ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้
   


  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  35. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562  14 มกราคม 2562
   เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดงาน วันเด็กแห่งชาติขึ้น ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนรู้จักหน้าที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และส่งเสริมพัฒนาการในด้านความรู้ความสามารถโดยนายกฤษฎา ชัยยา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมคณะ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ หน้าลานเอนกประสงค์ที่ทำการเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  36. โครงการประเพณีปีใหม่ม้ง  8 มกราคม 2562
   8 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยาย นำโดยนายเกษม 
  นันชัย นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยายพร้อมคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมการเปิดพิธีประเพณีปีใหม่ม้งประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป และเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนต่อชน กับองค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น ณ บ้านไทยเจริญ อำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  37.  มอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาวให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลม่วงยาย  4 มกราคม 2562
   เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลตำบลม่วงยาย นำโดยนายเกษม นันชัย นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย มอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาวให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลม่วงยายตามโครงการปันรักปันน้ำใจตำบลม่วงยายครายความหนาว และในโอกาสนี้เทศบาลตำบลม่วงยายขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคผ้าห่มเครื่องกันหนาวให้แก่ผู้ยากไร้ ขอบคุณค่ะ

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  38. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงยาย ครั้งที่ 5/2561  28 ธันวาคม 2561
   28 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงยาย ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  39. กิจกรรมแลกของขวัญโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ตำบลม่วงยาย  25 ธันวาคม 2561
   25 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยายบูรณาการร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเวียงแก่น จัดกิจกรรมแลกของขวัญโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ตำบลม่วงยาย ขึ้น ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอเวียงแก่น
   


  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  40. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย  17 ธันวาคม 2561
   17 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  41. โครงการส่งเสริมที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท(Home Stay)และพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลม่วงยาย   14 ธันวาคม 2561
   14 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดประชุมโครงการส่งเสริมที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท(Home Stay)และพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลม่วงยาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  42. โครงการกำจัดขยะเชิงคุณภาพ  13 ธันวาคม 2561
   13 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยาย จัดอบรมโครงการกำจัดขยะเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างความร่วมมือให้กับภาคีเครือข่ายในการคัดแยกขยะที่ต้นทางและให้เกิดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  43. กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุธศักราช 2561  6 ธันวาคม 2561
   5 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยาย นำโดย นายเกษม นันชัย นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย พร้อมคณะผู้บริหารฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุธศักราช 2561 โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากหน่วยงาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  44. ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561  23 พฤศจิกายน 2561
   เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลม่วงยาย นำโดยนายเกษม นันชัย นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยายพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับสภาวัฒนธรรม ผู้นำชุมชน ภาครัฐและเอกชน ในเขตตำบลม่วงยาย จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ สะพานแม่น้ำงาวบ้านม่วง-บ้านหล่ายงาว โดยได้รับเกียรติจากนายสุจิตร สุชาติ นายเอำเภอเวียงแก่น มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีการแห่ขบวนกระทงใหญ่ พร้อมริ้วขบวนมวลชน การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตคนในชุมชนตำบลม่วงยาย การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้มาเที่ยวชมเป็นอย่างมาก

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  45. งานแถลงข่าว งานรัก (ษ์) สุดเขตประเทศไทย @ ผาไดเวียงแก่นประจำปี พ.ศ.2561  26 มกราคม 2561
  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561เทศบาลตำบลม่วงยายจัดงานแถลงข่าว งานรัก (ษ์) สุดเขตประเทศไทย @ ผาไดเวียงแก่นประจำปี พ.ศ.2561ขึ้น ที่ร้านนิทรรศการของอำเภอเวียงแก่น ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ปี 2561 สนามบินฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) อ.เมือง จ.เชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  46. กิจกรรมเปิดภาคเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพตำบลม่วงยาย  15 พฤศจิกายน 2561
   วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงแก่น จัดกิจกรรมเปิดภาคเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพตำบลม่วงยาย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุนทรียภาพด้านสุขภาพจิต และสุขภาพกายที่ดี ลดภาวะซึมเศร้า และส่งเสริมกิจกรรมด้านอาชีพ กิจกรรมยามว่างสำหรับผู้สูงอายุ ณ อาคารสุขภาวะชุมชนอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  47. เทศบาลตำบลม่วงยายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  7 สิงหาคม 2561
   นายเกษม  นันชัย นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย นำพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลม่วงยาย กล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ วนาศรมรีสอร์ท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  48. เข้าร่วมการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลอำเภอเวียงแก่น  6 พฤศจิกายน 2561
  6 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลอำเภอเวียงแก่นบูรณาการร่วม กับเทศบาลตำบลม่วงยาย เทศบาลตำบลหล่ายงาว เทศบาลตำบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลปอ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเวียงแก่น และการไฟฟ้าอำเภอเวียงแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และ ซ้อมแผนระงับอัคคัภัย ณ โรงพยาบาลอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  49. โครงการอบรมพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย  6 พฤศจิกายน 2561
   26 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการอบรมพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย และการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 ณ อาคารศูนย์สุขภาวะชุมชน อำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  50. โครงการยกย่องชมเชยพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลม่วงยาย  12 กุมภาพันธ์ 2561
   โครงการยกย่องชมเชยพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลม่วงยาย ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความตั้งใจ เสียสละในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2561

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  51. โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  4 สิงหาคม 2561
   โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ของเทศบาลตำบลม่วงยาย ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2561 ณ วนาศรมรีสอร์ท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  52. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงยาย ครั้งที่ 4/2561  30 ตุลาคม 2561
   30 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงยาย ครั้งที่ 4/2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  53. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่1/2562 ระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงานเทศบาล  29 ตุลาคม 2561
   29 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่1/2562 ระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  54. ร่วมเดินขบวนงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) เชียงรายเกมส์  29 ตุลาคม 2561
   28 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมเดินขบวนงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) เชียงรายเกมส์

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  55. งานรัก(ษ์)สุดเขตประเทศไทย@ผาไดเวียงแก่น  14 กุมภาพันธ์ 2561
   14 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับอำเภอเวียงแก่นจัดงานรัก(ษ์)สุดเขตประเทศไทย@ผาไดเวียงแก่นขึ้น ณ สวนสาธารณะแก่งผาได บ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  56. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย   26 ตุลาคม 2561
   26 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  57. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนเทศบาลตำบลม่วงยาย   25 ตุลาคม 2561
   เทศบาลตำบลม่วงยายจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนเทศบาลตำบลม่วงยาย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  58. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานแผน ระดับอำเภอเวียงแก่น  25 ตุลาคม 2561
   25 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานแผน ระดับอำเภอเวียงแก่นเพื่่อหารือข้อราชการในการพัฒนาพื้นที่ของอำเภอเวียงแก่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  59. ประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2561  25 ตุลาคม 2561
   24-25 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับประชาชนหมู่บ้าน บ้านห้วยลึกจัดกิจกรรมตามโครงการประเพณีไหลเรือไฟซึ่งจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภายในงานมีกิจกรรม บูชาเรือไฟบก การแสดงวัฒนธรรม การขับทุ้ม บูชาเรือไฟน้ำ ปล่อยโคมไฟ จุดบั้งไฟดอก ปล่อยเรือไฟ และกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย ณ จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  60. 23 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  23 ตุลาคม 2561
   

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  61. รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลม่วงยายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560  27 มิถุนายน 2561
   

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  62. 7 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) โดยจังหวัดเชียงราย และให้ความรู้การติดตามข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานเทศบาลทางระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน  7 พฤศจิกายน 2560
   7 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลม่วงยายกับบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) โดยจังหวัดเชียงราย และให้ความรู้การติดตามข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานเทศบาลทางระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลม่วงยาย และประชาชนสามารถเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารได้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  63. อบรมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  5 กันยายน 2560
   เทศบาลตำบลม่วงยายจัดอบรมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  64. กิจกรรมทำบุญสัญจร  5 กันยายน 2560
   เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงแก่น สภาวัฒนธรรมตำบลม่วงยายจัดกิจกรรมทำบุญสัญจรในเขตตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  65. ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560  11 กรกฎาคม 2560
   เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับผู้นำชุมชน ประธานชมรมผู้สูงอายุ สภาวัฒนธรรมตำบล/ อำเภอ โรงเรียนในเขตบริการ จัดกิจกรรม
  แห่เทียนพรรษา ตามโครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดยาย ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  66. โครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปี 2560  1 กรกฎาคม 2560
   19-26 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการเทศบลพบประชาชนประจำปีงบประมาณ 2559 


  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  67. กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2560) ประจำปี 2560  26 มิถุนายน 2560
   เทศบาลตำบลม่วงยาย จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2560 ) ประจำปี 2560 ขึ้นเพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  68. โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกิจกรรมสัมพันธ์  19 มกราคม 2559
   วันที่ 29 ธันวาคม 2558  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานท้องถิ่น  และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกิจกรรมสัมพันธ์  ณ  อ่างเก็บน้ำวอง  บ้านยายเหนือ 

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  69. โครงการสร้างฝายชลอน้ำ ประจำปี 2558  19 มกราคม 2559
   วันที่ 29 ธันวาคม 2558  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับประชาชนบ้านม่วง ตำบลม่วงยาย  ได้ร่วมกันสร้างฝายชลอน้ำ  ณ สะพานแม่น้ำงาว หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  70. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน-ประชาชน ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลม่วงยาย-หล่ายงาว  19 มกราคม 2559
   วันที่ 25 ธันวาคม 2558  เทศบาลตำบลม่วงยายเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน-ประชาชน  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลม่วงยาย-หล่ายงาว  ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยลึก

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  71. เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันพ่อแห่งชาติ  19 มกราคม 2559
   วันที่ 5 ธันวาคม 2558  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอเวียงแก่น  เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลวันพ่อแห่งชาติ  ณ ลานที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  72. กิจกรรมงานลอยกระทงประจำปี 2558  5 ธันวาคม 2558
   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลม่วงยายได้จัดกิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2558  ณ สะพานน้ำงาว  บ้านม่วง-บ้านหล่ายงาว

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  73. มอบผ้าห่มกันหนาว ประจำปี 2558  5 ธันวาคม 2558
   วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกันศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงรายได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในเขตตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  74. การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ประจำปี 2558  5 ธันวาคม 2558
   เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปี 2558

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  75. พ่นหมอกควันบ้านไทยสามัคคี  18 ตุลาคม 2558
   วันที่ 12 ตุลาคม 2558  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับโรงพยาบาลเวียงแก่น  ได้ทำการพ่นหมอกวันบ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงยาย  เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  76. ได้รับการสนับสนุนหมูหลุม  18 ตุลาคม 2558
   วันที่ 7 ตุลาคม 2558  เทศบาลตำบลม่วงยายได้รับการสนับสนุนหมูหลุมจากศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงราย จำนวน 20 ตัว  เพื่อแจกให้กับชาวบ้านในเขตตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  77. โรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลม่วงยาย  18 ตุลาคม 2558
   วันที่ 6 ตุลาคม 2558  เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดกิจกรรมเปิดภาคเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพตำบลม่วงยาย ณ อาคารสุขภาวะชุมชนอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  78. แหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง  5 สิงหาคม 2558
   เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการแหล่งเรียนรู้ วิถึชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณแปลงสาธิต (หลังสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย)

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  79. ประเพณีถวายเทียนพรรษา  5 สิงหาคม 2558
  วันที่ 29 กรกฎาคม 2558   เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับประชาชนในเขตตำบลม่วงยายได้จัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558  ณ วัดบ้านหลู้  เพ่ื่อส่่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียบประเพณีที่สืบต่อกันนมายาวนาน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  80. เวทีแก้ไขความรุนแรงในครอบครัวและจัดทำแผนครอบครัว  18 มิถุนายน 2558
   ศูนย์ประสานงานพัฒนาสังคมตำบลม่วงยาย  ร่วมกับเทศบาลตำบลม่วงยายจัดเวทีแก้ไขความรุนแรงในครอบครัวและจัดทำแผนครอบครัว  เพื่อเก็บข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของตำบลม่วงยายให้กับชุมชนและลดอัตราการเกิดความรุนแรงในครอบครัว

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  81. เปิดป้ายศูนย์ประสานงานพัฒนาสังคมตำบลม่วงยาย  18 มิถุนายน 2558
  ด้วยตำบลม่วงยายเป็นตำบลนำร่องในการตั้งศูนย์ประสานงานพัฒนาสังคม  คณะทำงานศูนย์ประสานงานพัฒนาสังคมตำบลม่วงยายจึงได้ทำพิธีเปิดป้านศูนย์ประสานงานพัฒนาสังคมตำบลม่วงยาย  ณ เทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  82. การให้ทุนยังชีพ  18 มิถุนายน 2558
  เทศบาลตำบลม่วงยาย  ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10  และศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงราย  ได้มอบทุนยังชีพให้ผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  83. โรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลม่วงยาย  18 มิถุนายน 2558
   เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงแก่นได้ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สู่งวัยใส่ใจสุขภาพตำบลม่วงยาย  ณ อาคารศูนย์สุขภาวะอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  84. พิธีบุญปางแปด ประจำปี 2558  28 พฤษภาคม 2558
           

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  85. พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการเวียงแก่นร่วมใจสร้างบ้านเทิดไท้ฯ  20 พฤษภาคม 2558
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2558  เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย  กิ่งกาชาดอำเภอเวียงแก่น  กองร้อยทหารพรานที่ 3104 หน่วยเฉพาะกิยกรมทหารพรานที่ 31  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่น  หน่วยราชการ  เทศบาลตำบลม่วงยาย  ตลอดจนภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น  ได้ร่วมกันดำเนินการสร้างบ้าน  ผู้ยากไร้ตามโครงการเวียงแก่นร่วมใจสร้างบ้านเทิดไท้  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา  5 รอบ 

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  86. กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2558  17 เมษายน 2558
   วันที่ 15 เมษายน 2558  เทศบาลตำบลม่วงยายได้เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุบ้านม่วง ณ วัดบ้านม่วง  

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  87. กิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อทิพย์ ประจำปี 2558  17 เมษายน 2558
   วันที่ 15 เมษายน 2558  วัดบ้านยายร่วมกับเทศบาลตำบลม่วงยายและสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงแก่น  ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์  ณ วัดบ้านยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  88. โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558  17 เมษายน 2558
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 (ศึกษาดูงานการบูรณาการเพื่อค้นหานวัตกรรมการพัฒนาเมืองเชื่อมโยงและขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมพื้นที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน)  โดยวันที่ 27 มีนาคม 2558 จัดอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย  และระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2558  ศึกษาดูงานจังหวัดลำพูน  และจังหวัดตาก  เพื่อให้้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าทีฝ่ายปกครอง และพนักงานเทศบาลมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการค้าชายแดน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  89. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี (การสานกระเป๋าจากเส้นสานพลาสติก)  1 เมษายน 2558
   ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2558  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี (การสานกระเป๋าจากเส้นสานพลาสติก)  ณ อาคารสุขภาวะชุมชนอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  90. โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ตำบลม่วงยาย  1 เมษายน 2558
   วันที่ 22 มีนาคม 2558  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ตำบลม่วงยาย  ณ สนามโรงเรียนบ้านม่วงยาย  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยรักการออกกำลังกาย  และเล่นกีฬา

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  91. โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2558  26 มีนาคม 2558
   ระหว่างวันที่ 12 - 19 มีนาคม 2558  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2558  จำนวน 10 หมู่บ้าน  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ ให้เทศบาลวางแผนพัฒนาได้อย่างตรงตามความต้องการ่ของประชาชน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  92. กีฬา "เวียงแก่นสัมพันธ์เกมส์" ประจำปี 2558  26 กุมภาพันธ์ 2558
   ทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นได้กำหนดจัดแข่งขันกีฬา "เวียงแก่นสัมพันธ์เกมส์" ประจำปี 2558  ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558  ณ โรงเรียนบ้านม่วงยาย  เพื่อความปรองดองสมานฉันท์  โดยที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่่งขัน  พร้อมกำหนดกลุ่มผู้เข้าร่วมแข่งขัน  จำนวน 10 กลุ่มสี

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  93. งานเทศกาลแห่งความรัก "รักสุดเขตประเทศไทย @ผาได เวียงแก่น เชียงราย"  17 กุมภาพันธ์ 2558
   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558  อำเภอเวียงแก่น  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  และเทศบาลตำบลม่วงยายจัดงานเทศกาลแห่งความรัก  ภายใต้แนวคิด "รักสุดเขตประเทศไทย @ผาได เวียงแก่น เชียงราย  เพื่อส่งเสริมความรักในสถาบันครอบครัว  และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเวียงแก่น  โดยมีกิจกรรมต่างๆ  ประกอบด้วยการจดทะเบียนสมรส  การล่องเรือรักกลางแม่น้ำโขงสุดเขตชายแดนไทย  การประกวดดนตรีโฟร์คซองบทเพลงแห่งรัก  ประกวดคู่รักหวานชื่น  การประกวดภาพถ่ายแก่งผาได  และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  94. การรณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2558  17 กุมภาพันธ์ 2558
   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 13.00 น. อำเภอเวียงแก่นจัดกิจกรรมรณรงค์้ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2558  โดยดำเนินการฝึกอบรมกำลังประชาชน  ชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  การสาธิกการควบคุมไฟป่าและภัยธรรมชาติอื่นๆ  

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  95. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการแข่งขันปั่นจักรยานเพืื่่อสุขภาพ  17 กุมภาพันธ์ 2558
   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558  เทศบาลตำบลตำบลม่วงยายได้ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการแข่งขันปั๋นจักรยานเพื่อสุขภาพ  เส้นทางจากเทศบาลตำบลม่วงยายถึงสวนสาธารณะแก่งผาได  ระยะทาง 13 กิโลเมตร  โดยแบ่งเป็นรุ่นจักรยานธรรมดา  รุ่นจักรยานเสือภูเขาชาย  และรุ่นจักรยานเสื่อภูเขาหญิง

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  96. งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558  14 มกราคม 2558
   วันที่ 10 มกราคม 2558  เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558  ณ อาคารศูนย์สุขภาวะชุมชนอำเภอเวียงแก่น ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียน 4 โรงเรียน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 ศูนย์  และมีฐานกิจกรรมต่างๆ  เช่น  ระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์,  เกมส์ตอบคำถาม, วาดภาพระบายสี  เป็นต้น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  97. โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558  12 มกราคม 2558
   วันที่ 30 ธันวาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558  ณ สวนสาธารณะแก่งผาได  โดยผู้บริหาร สมาิชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลม่วงยายเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  98. โครงการประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2557  22 ธันวาคม 2557
   วันที่ 22 ธันวาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2557  ณ บ้านไทยสมบูรณ์  ซึ่งประกอบด้วยประชาชนชนเผ่าม้งบ้านไทยสามัคคี บ้านไทยเจริญ บ้านไทยสมบูรณ์  และชนเผ่าม้งทั่วทั้งอำเภอเวียงแก่น  ร่วมศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงานให้คงอยู่สืบไป

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  99. การดำเนินงานแจกผ้าห่มกันหนาว ประจำปีงบประมาณ 2558  22 ธันวาคม 2557
   วันที่ 22 ธันวาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการแจกผ้าห่มกันหนาว ประจำปีงบประมาณ 2558  เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลม่วงยายทุก  จำนวน 400 ผืน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  100. การฉีดวัคซีนเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2558  22 ธันวาคม 2557
   ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้านในเขตพื้นที่ตำบลม่วงยาย  เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ 2558

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  101. การซ่อมแซมเครื่องหมายจราจรในเส้นทางห้วยลึก-ผาได  22 ธันวาคม 2557
   วันที่ 18 ธันวาคม 2557  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมเครื่องหมายจราจรในเส้นทางห้วยลึก-ผาได  เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศการปีใหม่

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  102. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและแำก้ไขปัญหาหมอกควัน ปี 2558  22 ธันวาคม 2557
  วันที่ 13 ธันวาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ร่วมกับอาสาสมัคร อปพร. และประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ 1  ได้ดำเนินการทำแนวกันไฟบริเวณป่าชุมชนหมู่บ้านหลู้  จำนวน 2 จุด  เพื่อป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2558

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  103. โครงการอนุรักษ์ป่าตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2558 (กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ)  15 ธันวาคม 2557
  วันที่ 13 ธันวาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3213  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2  ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2558  กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ (Check Dam) ณ บ้านห้วยจ้อ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  104. โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557  8 ธันวาคม 2557
   วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับเทศบาลตำบลหล่ายงาว เทศบาลตำบลท่าข้าม  และองค์การบริหารส่วนตำบลปอ  ได้จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ระหว่างองค์กปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558  ณ สนามโรงเรียนบ้านม่วงยาย  เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและเพื่อให้สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  และเพื่อเป็ฯการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ทำให้เกิดความสมัึครสมานสามัคคีในระหว่างองค์กรและชุมชน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  105. โครงการแ้ก้ไขความยากจนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางโครงการแผ่นดินธรรมแ่ผ่นดินทอง  5 ธันวาคม 2557
   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการโครงการแก้ไขความยากจนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง  เพื่ื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนด้วยการเปิดโอกาสให้คนจนหรือผู้ที่มีปัญหามาชึ้นทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน  บ้านหลู้  หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  106. การดำเนินงานตามโครงการ "เวียงแก่นเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"  17 พฤศจิกายน 2557
   วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินงานตามโครงการ "เวียงแก่นเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  107. ประเพณีลอยประทงประจำปี 2557  7 พฤศจิกายน 2557
   วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557  ณ จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไป

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  108. เปิดป้ายศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลม่วงยาย  4 พฤศจิกายน 2557
   วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย  ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย  และข้าราชการพนักงานสำนักปลัดเทศบาล  ได้ทำพิธีเปิดป้ายศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลม่วงยาย  เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556  เทศบาลตำบลม่วงยายจึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการประชาชนตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  109. เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประำจำปี 2557  26 ตุลาคม 2557
   วันที่ 23 ตุลาคม 2557  เวลา 08.00 น.  ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลม่วงยายร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2557  ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น


  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  110. ชมรมผู้สูงอายุตำบลม่วงยายร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ  26 ตุลาคม 2557
   วันที่ 15 ตุลาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลม่วงยายร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ  

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  111. การตรวจติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  17 ตุลาคม 2557
  วันที่ 16 ตุลาคม 2557  ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะได้ออกตรวจติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเวียงแ่ก่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย  และได้เดินทางไปชมสวนสาธารณะแก่งผาได  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  112. ประชุมผู้บริหาร ประธานสภาฯ ปลัดและหัวหน้าส่วน อปท.อ.เวียงแก่น  14 ตุลาคม 2557
   วันที่ 13 ตุลาคม 2557  เวลา 13.30 น.  สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเวียงแก่น  ได้กำหนดประชุมผู้บริหาร ประธานสภาฯ ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ อปท.อ.เวียงแก่น  ประจำเดือนตุลาคม 2557  เพื่อปรึกษาหารือและทบทวนข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับ อปท.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  113. งานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2557  10 ตุลาคม 2557
   วันที่ 9 ตุลาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมบูรณาการกับคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยลึก  ดำเนินกิจกรรมโครงการประเพณีไหลเรือไฟ  ของชาวชุมชนกลุ่มเครือข่ายลุ่มแม่น้ำโขง  โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี  ซึ่งจะมีกิจกรรมเกี่ยวข้องรวมอยู่้ด้วย  อาทิเช่น  การบูชาเรือไฟ  การจุดบั้งไฟดอก  การแข่งขันเรือพาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  114. งานมหกรรมสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี 2557  5 ตุลาคม 2557
   วันที่ 30 กันยายน 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายจัดงานมหกรรมสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี 2557  ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  115. โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2557  18 กันยายน 2557
   วันที่ 10 กันยายน 2557  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย  ไ้ด้ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพื้ชน้ำมันอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  116. โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2557  18 กันยายน 2557
   วันที่ 10 กันยายน 2557  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลม่วงยายได้เดินทางไปศึกษาดูงานด่านศุลการกรแม่สาย  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  117. โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2557  18 กันยายน 2557
   วันที่ 9 กันยายน 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลาการประจำปี 2557  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร สมาิชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศาบาลตำบลม่วงยาย  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  118. ซุ้มนิทรรศการและพิธีเปิดเทศกาลงานส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2557  3 กันยายน 2557

  ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 กันยายน 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดซุ้มนิทรรศการเทศกาลงานส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น  ณ ลานหน้าสนามอำเภอเวียงแก่น  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  119. ขบวนแห่เทศกาลงานส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2557  3 กันยายน 2557
  วันที่ 30 สิงหาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ร่วมขบวนแห่เทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่นประจำปี 2557  เพื่อส่งเสริมผลิตผลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น  โดยเริ่มขบวนจากหน้าโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมถึงลานหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  120. อบรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงยาย  3 กันยายน 2557
  ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดอบรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงยาย  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย  เพื่อให้เด็กและเยาวชนตำบลม่วงยายให้รู้ระเบียบและบทบาทหน้าที่ของตนเอง

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  121. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี  15 สิงหาคม 2557
  วันที่ 6 สิงหาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี (อบรมอาชีพการทำไข่เค็มดองและไข่เค็มสมุนไพร)  ณ เทศบาลตำบลม่วงยาย  จำนวน 60 คน  เพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ  ของชุมชนได้

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  122. โครงการสำรวจข้อมูลและการจัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว  15 สิงหาคม 2557
  วันที่ 2 สิงหาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลม่วงยาย  ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลและการจัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว  เพื่อให้ครอบครัวเลี้ยงเดียวในตำบลม่วงยายมีคุณภาพที่ดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  123. โครงการดูแลสุขภาพเด็กเบื้องต้นสำหรับเด็ก  15 สิงหาคม 2557
  วันที่ 8 สิงหาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายดำเนินการโครงการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสมบูรณ์  ณ ห้องประชุมบ้านไทยสมบูรณ์  เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสมบูรณ์ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็กเบื้องต้นสำหรับเด็ก

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  124. การตรวจรับการประเมินจาก สมศ. ประจำปี 2557  15 สิงหาคม 2557
  ระหว่างวันที่  15 สิงหาคม  - 21 สิงหาคม 2557  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลม่วงยาย  จำนวน 8 ศูนย์  รับการประเมินจาก สมศ.

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  125. กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม ปลูกป่าชุมชน  14 สิงหาคม 2557
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม ปลูกป่าชุมชน  โดยร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลม่วงยายและคณะกรรมการหมู่บ้านยายใต้

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  126. พิธีบวชป่าและปลูกต้นไม้  14 สิงหาคม 2557
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายเข้าร่วมกิจกรรม พิธีบวชป่าและปลูกต้นไม้  ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านยายเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงยาย เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  127. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านเด็กและเยาวชน  14 สิงหาคม 2557
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านเด็กและเยาวชนระหว่างพื้นที่ต้นแบบ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  และพื้นที่ดำเนินการขยายผลตำบลม่วงยาย 

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  128. โครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  14 สิงหาคม 2557
  วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมส่งเสริมการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำวอง หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  129. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ  14 สิงหาคม 2557
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ (กิจกรรมผู้สูงอายุไทยใส่ใจสุขภาพ" บูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลม่วงยายของ กสท.ตำบลม่วงยาย  ณ ศูนย์อาคารสุขภาวะชุมชนอำเภอเวียงแก่น  เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  130. โครงการเตรียมความพร้อมประชาชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  16 กรกฎาคม 2557
  ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 11 กันยายน 2557 เทศบาลตำบลม่วยายได้ดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมประชาชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เรียนภาษาอังกฤษ) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย เพื่อให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้นำชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซ๊ยน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  131. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี (งานวันเข้าพรรษา)  16 กรกฎาคม 2557
  วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลม่วงยาย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเข้าพรรษา โดยแห่เทียนเข้าพรรษาถวาย ณ วัดห้วยลึก เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร พนักงานร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  132. ซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย  16 กรกฎาคม 2557
  วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลม่วงยายได้ซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ทั้งนี้ได้ทำข้อตกลง MOU เรื่องการระงับอัคคีภัยร่วมกันระหว่าง ทต.ม่วงยาย, ทต.หล่ายงาว, ทต.ท่าข้าม และ อบต.ปอ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 135 คน ประกอบด้วย อปพร. และผู้ำนำชุมชน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  133. โครงการกำจัดขยะเชิงคุณภาพ  9 กรกฎาคม 2557
  วันที่ 30 มิถุนายน 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดโครงการกำจัดขยะเชิงคุณภาพ  กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าสุด  ณ เทศบาลตำบลท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย  เพื่อหาเทคโนโลยีการกำจัดขยะที่เหมาะสมและลดปริมาณขยะในพื้นที่ตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  134. การแข่งขันกีฬาปรองดองสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557  30 มิถุนายน 2557
  วันที่ 28 มิถุนายน 2557  เทศบาลตำบลม่วงยายดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาปรองดองสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านม่วงยาย โดยมีหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้านเข้าร่วมการแข่งขัน  และหน่วยงานต่างๆ  ในเขตพื้นที่ตำบลม่วงยาย  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายรวมถึงการได้พัฒนาทักษะการเล่นกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนได้เห็นความสำคัญในการออกกำลังกายเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  เกิดความสมานฉันท์อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  135. การจัดเวทีเสวนาระดับตำบล  27 มิถุนายน 2557
  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  ได้กำหนดการจัดเวทีเสวนาระดับตำบลม่วงยาย  ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557  เวลา 09.00 น.  ณ ศูนย์สุขภาวะชุมชนอำเภอเวียงแก่น  เพื่อระดมความคิดเห็นของประชาชนในเขตตำบลม่วงยาย  ค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฏิรูป  โดยมีตัวแทนเข้าร่วมเสวนา 9 หมู่บ้าน ๆ ละ 10 คน 

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  136. โครงการพัฒนาการดำเนินงาน ศพด (การอบรมผลิตสื่อ นวัตกรรม และการศึกษาดูงาน)  29 เมษายน 2557
  ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน2557 เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดโครงการพัฒนาการดำเนินงาน ศพด. (การอบรมผลิตสื่อ นวัตกรรม และการศึกษาดูงาน) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  137. กิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2557  29 เมษายน 2557
  วันที่ 18 เมษายน 2557 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับส่วนราชการ ประชาชนในเขตอำเภอเวียงแก่น ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอเวียงแก่น ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  138. กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและสรงน้ำหลวงพ่อทิพย์ ประจำปี 2557  29 เมษายน 2557
  วันที่ 15 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลม่วงยายได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวตัวแทนผู้สูงอายุตำบลม่วงยาย ณ เทศบาลตำบลม่วงยาย และได้เดินแห่ขบวนไปวัดยายเพื่อทำพิธีสรงน้ำหลวงพ่อทิพ์ย์ ตามประเพณีที่จัดเป็นประจำทุกปี

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  139. โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2557  1 เมษายน 2557
  วันที่ 28 มีนาคม 2557 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2557 ณ อาคารศูนย์สุขภาวะชุมชนอำเภอเวียงแก่น เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ดูแลเด็ก เด็ก และผู้ปกครอง

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  140. โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ศพด. เกี่ยวกับโรคติดต่อสำหรับเด็กและโภชนาการสำหรับเด็ก  1 เมษายน 2557
  เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ศพด. เกี่ยวกับโรคติดต่อสำหรับเด็กและโภชนาการสำหรับเด็ก ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2557 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 ศูนย์ เพื่อใ้ห้ผู้ปกครองได้มีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและโภชนาการสำหรับเด็ก สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  141. ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2557  17 มีนาคม 2557
  วันที่ 15 มีนาคม 2557 เทศบาลตำบลม่วงยายเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2557 ณ วัดพระธาตุดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  142. กีฬาสีสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการประชาชนในเขตอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2557  11 กุมภาพันธ์ 2557
  วันที่ 15 มกราคม 2557 เทศบาลตำบลม่วงยายได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการประชาชนในเขตอำเภอเวียงแก่น ณ สนามโรงเรียนปอวิทยา ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  143. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี (ปีใหม่ม้ง ปี 2557)  11 กุมภาพันธ์ 2557
  ระหว่างวันที่ 1 - 12 มกราคม 2557 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับหมู่บ้านชนเผ่าม้ง ได้แก่ บ้านไทยเจริญ บ้านไทยสามัคคี บ้านไทยสมบูรณ์ ในเขตตำบลม่วงยาย ได้จัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่ม้ง ณ บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  144. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี (ปีใหม่ขมุ ปี 2557)  11 กุมภาพันธ์ 2557
  ระหว่างวันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับชุมชนบ้านห้วยจ้อได้จัดกิจกรรมปีใหม่ขมุซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนบ้านห้วยจ้อและชนเผ่าขมุ จำนวน 7 หมู่บ้านในเขตอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  145. งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557  13 มกราคม 2557
  วันที่ 11 มกราคม 2557 เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  146. ประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความร่วมมือในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  13 มกราคม 2557
  วันที่ 10 ธันวาคม 2556 - 10 มกราคม 2557 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงแก่น, โรงพยาบาลอำเภอเวียงแก่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในพื้นที่ตำบลม่วงยายร่วมกันปรชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความร่วมมือในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่ตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  147. กีฬาเวียงแก่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 5   19 ธันวาคม 2556
  วันที่ 18 ธันวาคม 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัันกีฬาเวียงแ่ก่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนปอวิทยา ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศเปตอง, รางวัลชนะเลิศแชร์บอลหญิง, รางวัลชนะเลิศตระกร้อชาย, รางวัลชนะเลิศกีฬาพื้นบ้าน และรางวัลรวมชนะเลิศ

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  148. การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงยาย  2 ธันวาคม 2556
  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 คณะผู้ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคจากจังหวัดเชียงรายมาประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงยาย เพื่อเข้าร่วมประกวดระดับจังหวัด

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  149. รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  2 ธันวาคม 2556
  ตามประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเวียงแก่นได้ร่วมดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้านระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2556

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  150. โครงการมหกรรมสุขภาพตำบลม่วงยาย ประจำปี 2556  4 ตุลาคม 2556
  วันที่ 20 กันยายน 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดโครงการมหกรรมสุขภาพตำบลม่วงยาย ประจำปี 2556 ณ ลานเทศบาลตำบลม่วงยาย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและแนวทางการจัดการใหม่ในการจัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและงานสุขภาพชุมชนให้มีคุณภาพ และสร้างแรงบันดาลใจ เน้นย้ำอุดมการณ์ทำงานเพื่อชุมชน รวมทั้งสร้างเครือข่ายสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านระบบบริการด้านระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  151. โครงการปรับปรุงถนนสาย อ่างน้ำวอง - ป่าสัก   26 กันยายน 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนสาย อ่างน้ำวอง - ป่าสัก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,050.00 เมตรหนา 0.1 เมตร งบประมาณ 97,353.- บาท

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  152. โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าวัด – บ้านทุ่ง บ้านยายเหนือ หมู่ที่2   26 กันยายน 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนสายหน้าวัด – บ้านทุ่ง บ้านยายเหนือ หมู่ที่2 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.10 – 0.25 เมตร งบประมาณ 128,010.- บาท

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  153. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไทยเจริญ - สระห้วยสระ หมู่ที่8   26 กันยายน 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไทยเจริญ - สระห้วยสระ หมู่ที่8 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,380.00 เมตรหนา 0.1 เมตร งบประมาณ 128,010.- บาท

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  154. โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเทศบาลตำบลม่วงยาย   26 กันยายน 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงจอดรถเทศบาลตำบลม่วงยาย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร สูง 4.00 เมตร งบประมาณ 164,000.- บาท

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  155. โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 2 - ห้วยแก่ง   26 กันยายน 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนสายซอย 2 - ห้วยแก่ง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,050.00 เมตรหนา 0.1 เมตร งบประมาณ 97,353.- บาท

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  156. โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8   23 กันยายน 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาเจริญกิจ (โดยนายประเสริฐ วงศ์นภาไพศาล) งบประมาณ 243,000.- บาท ปริมาณงาน วางท่อขนาด 3 นิ้วยาว 900.00 เมตร และท่อขนาด 2 นิ้ว ยาว 950.00 เมตร พร้อมบ่อวาล์ว

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  157. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่9  23 กันยายน 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่9 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาเจริญกิจ (โดยนายประเสริฐ วงศ์นภาไพศาล) งบประมาณ 243,000.- บาท ปริมาณงาน รางระบายน้ำปากกว้าง 0.60 เมตร ยาว 71.00 เมตร พร้อมฝาราง และรางระบายน้ำปากกว้าง 0.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร พร้อมฝาราง

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  158. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยสมบูรณ์หมู่ที่ 9  23 กันยายน 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยสมบูรณ์หมู่ที่ 9 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาเจริญกิจ (โดยนายประเสริฐ วงศ์นภาไพศาล) งบประมาณ 420,000.- บาท ปริมาณงาน จุดที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ 1 ข้าง

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  159. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยสามัคคีหมู่ 6   23 กันยายน 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยสามัคคีหมู่ 6 รางระบายน้ำปากกว้าง 1.50 เมตร ยาว 72.00 เมตร ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาเจริญกิจ (โดยนายประเสริฐ วงศ์นภาไพศาล) งบประมาน 250,000.- บาท

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  160. โครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าม้งบ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 6  23 กันยายน 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าม้งบ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.20 เมตร ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.รวมทวีกิจ โดย นายองอาจ รวมจิตร งบประมาณ 411,000.- บาท

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  161. : ส่งเสริมการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และอ่างเก็บน้ำสาธารณะในชุมชน   23 กันยายน 2556
  ในวันที่ 6 กันยายน 2556 เทศบาลตำบลม่วงยาย โดยศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการน้อมนำการดำรงชีพตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง จึงพิจารณาแผนงานกิจกรรมในการส่งเสริมการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และอ่างเก็บน้ำสาธารณะ เพื่อเพิ่มประชากรสัตว์น้ำ สำหรับให้เป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชนในอนาคต รวมถึงสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  162. สำรวจบ้านน่าอยู่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556  23 กันยายน 2556
  วันที่ 5 กันยายน 2556 เทศบาลตำบลม่วงยาย โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกำจัดขยะเชิงคุณภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีตำบลม่วงยาย ได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านน่าอยู่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-9 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  163. พิธีเปิดเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2556  4 กันยายน 2556


  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  164. ซุ้มนิทรรศการเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2556  4 กันยายน 2556


  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  165. ขบวนแห่เทศบาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2556  4 กันยายน 2556


  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  166. วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556  14 สิงหาคม 2556
  วันที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 น. และเวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลม่วงยายได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  167. มหกรรมการจัดการศึกษา ประจำปี 2556  8 สิงหาคม 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายไ้เข้าร่วมงานมหกรรฒการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเข้าร่วมพิธีมอบโลห์และเกียรติบัตรผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี 2556 คือนางรุ่งทิพย์ปัญญาเจริญ

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  168. ถวายเทียนพรรษา ประจำีปี 2556  8 สิงหาคม 2556
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2556 ณ วัดยาย ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  169. แห่เทียนเ้ข้าพรรษา ประจำปี 2556 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงยาย  31 กรกฎาคม 2556
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงยายได้นำเด็กไปถวายเทียนที่วัดม่วงแก้ว เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ถึงวันสำคัญของชาวพุทธและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  170. โครงการอนุรักษ์ป่าตามแนวพระราชดำริฯ กิจกรรม : ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  30 กรกฎาคม 2556
  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาลตำบลม่วงยาย หน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลม่วงยาย และ ประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก จำนวน 200 คน อ่างเก็บน้ำวอง หมู่ 2 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  171. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8  30 กรกฎาคม 2556
  กองช่างเทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมีปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ขยายทางระยะทาง 60.00 เมตร ถมดินคันทาง 20.00 เมตร ใช้งบประมาณทั้งหมด 391,000.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2556

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  172. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสละ หมู่ที่ 2  30 กรกฎาคม 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการจัดทำโครงการและเสนอประสานงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสละ หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ไปยังชลประทานเชียงราย และได้รับการสนับสนุนดำเนินการก่อสร้างโครงการเป็นที่แล้วเสร็จ

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  173. โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายโข่งเปา - เวียงเงิน หมู่ที่ 3  20 มิถุนายน 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายโข่งเปา - เวียงเงิน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เมื่อเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2556 งบประมาณทั้งสิ้น 75,000.- บาท

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  174. โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายบ้านหลู้-ทุ่งปู่ย่า สายบ้านไทยสมบูรณ์-ทุ่งปู่ย่า  20 มิถุนายน 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายบ้านหลู้ - ทุ่งปู่ย่า สายบ้านไทยสมบูรณ์ - ทุ่งปู่ย่า เมื่อเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2556 งบประมาณทั้งสิ้น 191,600.- บาท

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  175. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ห้องประชุม) บ้านยายใต้ หมู่ 5  20 มิถุนายน 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ห้องประชุม) บ้านยายใต้ หมู่ 5 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  เมื่อเดือนมกราคม - เมษายน 2556 งบประมาณ 662,500.- บาท

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  176. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง ซอย 11   20 มิถุนายน 2556

  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง ซอย 11 (ต่อเนื่อง) เมื่อเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2556  งบประมาณทั้งสิ้น 69,000.- บาท  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  177. ไหว้พระ 9 วัด สัมผัสวิถีบุญเมืองเก่าจังหวัดน่าน  31 พฤษภาคม 2556

  ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556  ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลม่วงยายร่วมกับเทศบาลตำบลม่วงยายจัดกิจกรรมทัศนศึกษาพาผู้สูงอายุตำบลม่วงยาย จำนวน 40 คน ไปไหว้พระ 9 วัด สัมผัสวิถีบุญเมืองเก่าจังหวัดน่าน  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  178. โครงการค่ายครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด  31 พฤษภาคม 2556
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2556  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลม่วงยายร่วมกับเทศบาลตำบลม่วงยาย จัดกิจกรรมโครงการพาคณะทำงานและกลุ่มเครือข่ายทัศนศึกษา ณ หอฝิ่นอุทยานเชียงแสน  จำนวน 30 คน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  179. การส่งมอบพื้นที่ปลอดภัย  20 พฤษภาคม 2556
  ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ โดยหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 4 รับผิดชอบงานด้านให้ความปลอดภัยจากทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายยังหลงเหลืออยู่ ด้วยการเก็บกู้กวาดล้างทำลาย  ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเก็บกู้และทำลายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดพิธีส่งมอบพื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้ประโยชน์

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  180. โครงการกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2556  20 พฤษภาคม 2556
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลม่วงยายกำหนดจัดกิจกรรม 5 ส. อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  181. การแข่งขันกีฬาฟุตซอลสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2556  20 พฤษภาคม 2556
  ระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 ณ ลานกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  182. การประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต 6 ประจำปี 2556  1 พฤษภาคม 2556
  วันที่ 30 เมษายน 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มโอเวียงแก่นเพื่อการส่งออก  รับการประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต 6 ปี 2556  ซึ่งการประเมินดังกล่าวมีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ คณะอนุกรรมการจากภาคีต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายและอำเภอเวียงแก่นเข้าร่วมรับการประเมินอย่างพร้อมเพรียง

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  183. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร  26 เมษายน 2556
  วันที่ 22 เมษายน 2556 งานเกษตร สำนักปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพ  โดยจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา กรมการข้าว  จำนวน 166 กระสอบ  ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  184. รดน้ำดำหัวนายอำเภอเวียงแก่น  23 เมษายน 2556
  วันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำบลม่วงยาย ได้ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอเวียงแก่น ณ ลานที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  185. รดน้ำดำหัวกำนันตำบลม่วงยาย  23 เมษายน 2556
  วันที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 17.00 น. คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำบลม่วงยาย ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวกำนันตำบลม่วงยาย ณ หอประชุมบ้านยายใต้

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  186. รดน้ำดำหัวผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 35  23 เมษายน 2556
  วันที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย พนักงานเทศบาล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำบลม่วงยาย ได้เดินทางไปรดน้ำดำหัวผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 35 ณ หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 35 อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  187. สรงน้ำหลวงพ่อทิพย์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลม่วงยาย  23 เมษายน 2556
  วันที่ 15 เมษายน 2556 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อทิพย์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลม่วงยาย ณ ศูนย์สุขภาวะอำเภอเวียงแก่น เพื่อรักษาขนบธรรมเนียประเพณีอันดีงาม

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  188. โครงการกำจัดขยะเชิงคุณภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีตำบลม่วงยาย ประจำปี 2556  2 เมษายน 2556
  วันที่ 26, 29 มีนาคม 2556  คณะกรรมการประเมินโครงการกำจัดขยะเชิงคุณภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีตำบลม่วงยาย  ได้สุ่มลงพื้นที่หมู่ 1 - 9 เพื่อประเมินผลกิจกรรมประกวดบ้านน่าอยู่ ครั้งที่ 1  เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในครัวเรือน  โดยมีการประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ด้านการป้องกันการเกิดโรคระบาดในชุมชน  และด้านที่ 2 ด้านการจัดการขยะในชุมชน  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  189. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี ประจำปี 2556 (การผลิตกระเป๋าจากเชือกร่ม)  2 เมษายน 2556

  วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2556  เทศบาลตำบลม่วงยายดำเนินการโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี ประจำปี 2556 (การผลิตกระเป๋าจากเชือกร่ม) ณ เทศบาลตำบลม่วงยาย  เพื่อฝึกอาชีพการผลิตกระเป๋าให้สตรีสามารถนำความรู้ที่ได้นำประกอบอาชีพเพื่อรายได้ให้กับครอบครัว  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  190. โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556  28 มีนาคม 2556

  วันที่ 27-29 มีนาคม และวันที่ 1-2 เมษายน 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลม่วงยาย เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการเลี้ยงตามกฎหมายและรักสุนัขให้ถูกวิธี และครอบครองสัตว์เลี้ยงในจำนวนที่พอจะเลี้ยงดูได้  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  191. การฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก  27 มีนาคม 2556
  วันที่ 26 มีนาคม 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายและส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอเวียงแก่น ได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่บ้านม่วงและบ้านยายใต้  โดยมีนายสุภักดิ์ เศวตวิษุวัต นายอำเภอเวียงแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งมีวัตถุประสงค์สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  192. วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2556  27 มีนาคม 2556
  วันที่ 18 มีนาคม 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายได้ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  193. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยายเหนือ หมู่ 2  27 มีนาคม 2556

  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยายเหนือ โดยมีปริมาณงานดังนี้

  จุดที่ 1 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 38.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 383.50 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทาง

  จุดที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 285.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทาง วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 จำนวน 3 จุด รวม 20 ท่อน พร้อมรางระบายน้ำ

  โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2556 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 371,500.00 บาท

       Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  194. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลู้   27 มีนาคม 2556

  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลู้ ซอย 7 และซอย 13 โดยมีปริมาณงานดังนี้

  ซอย 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทาง

  ซอย 13 กว้าง 4.00 เมตร ยาว157.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 628.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทาง และวางท่อ คสล. ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 5 จุด รวม 28 ท่อน

  โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2556 ใช้งบประมาณทั้งหมด 476,500.00 บาท  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  195. การประชาคมตำบลระดับท้องถิ่น  15 มีนาคม 2556

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดการประชาคมตำบลระดับท้องถิ่น เพื่อว่างแผนการพัฒนาระยะ 5 ปี วางทิศทางโครงการพัฒนาต่างๆ  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  196. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วง หมู่ 3  15 มีนาคม 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วง หมู่ 3 โดยใช้งบประมาณ 519,000.- บาท  โดยมีลักษณะงานขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 213.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,065 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทาง

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  197. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 4  15 มีนาคม 2556
  เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านห้วยลึก หมู่ 4 โดยใช้งบประมาณ 499,000.00 บาท โดยมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  198. ซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 9  15 มีนาคม 2556
  ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2556 กองช่างเทศบาลตำบลม่วงยาย ได้ทำการซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฏรบนถนนที่เป็นหลุ่มเป็นบ่อ

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  199. วันสตรีสากล ประจำปี 2556  15 มีนาคม 2556
  วันที่ 12 มีนาคม 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายสนับสนุนงบประมาณให้กับแกนนำสตรีตำบลม่วงยาย 125 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มสตรีตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  200. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้พิการ  14 มีนาคม 2556
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการพัฒนาผู้พิการ จำนวน 225 คน ณ อาคารศูนย์สุขภาวะชุมชน เทศบาลตำบลม่วงยาย เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลรับทราบช่องทางการสมัครเข้าทำงาน การอบรมอาชีพ การขออุปกรณ์ช่วยเหลือ และความรู้เกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ  เพื่อจัดตั้งองค์การเครือข่ายของผู้พิการ

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  201. โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2556  12 มีนาคม 2556

  ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย จำนวน 70 คน  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  202. การฝึกอบรมผู้นำชุมชนต่อต้านยาเสพติด  31 มกราคม 2556
  วันที่ 30 มกราคม 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย จัดอบรมพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลขนและการฝึกอบรมผู้นำชุมชนต่อต้านยาเสพติด  เพื่อให้ความรู้และแนวคิดทิศทางในการแก้ไขปัญหาสังคมให้แก่ผู้นำชุมชนในเขตตำบลม่วงยาย จำนวน 100 คน  ณ เทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  203. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด  31 มกราคม 2556
  ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2556 เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับ นพค.35, สนภ.3, นทพ. ได้จัดอบรมเสริมสร้างกระบวนการเข้มแข็งตามแนวชายแดนภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยมี อปพร. และ ชรบ.  จำนวน 60 คน  ณ เทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  204. โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว  31 มกราคม 2556
  วันที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลม่วงยาย จัดโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว  โดยแจกผ้าห่มให้แก่ราษฎรตำบลม่วงยาย จำนวน 9 หมู่บ้าน  จำนวน 415 ราย ณ เทศบาลตำบลม่วงยาย

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  205. งานปีใหม่ม้ง ประจำปี 2556  28 มกราคม 2556
  ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2556 เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้จัดงานปีใหม่ม้ง ประจำปี 2556 ณ บ้านไทยเจริญ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนต่อชุมชน และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  206. งานวันเด็กประจำปี 2556  17 มกราคม 2556
  วันที่ 12 มกราคม 2556 เทศบาลตำบลม่วงยายจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลม่วงยาย  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน  รู้จักหน้าที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  207. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ  17 มกราคม 2556
  วันที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลม่วงยายได้จัดกิจกรรมส่งเสิมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ (สืบชะตาผู้สูงอายุ)  เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุให้มีขวัญและกำลังใจที่ดี  และเพื่อให้ผู้สูงอายุเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ในชุมชน

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111


  208. งาน "ม่วงยายม่วนใจ๋ ณ แก่งผาได ปี 2555"  27 ธันวาคม 2555
  วันที่ 26 ธันวาคม 2555  เทศบาลตำบลม่วงยายได้จัดงาน "ม่วงยายม่วนใจ๋ ณ แก่งผาได ปี 2555"  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตำบลม่วงยาย  กิจกรรมช่วงกลางวันมีการแข่งขันกีฬาตะกร้อและเปตองระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลม่วงยาย  กิจกรรมช่วงกลางคืนมีการแลกของขวัญ การประกาศผลภาพถ่าย และประกาศผลการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111

  Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/vall.php on line 111