++ ร่วมลงนามถวายพระพร ++
ร่วมลงนามถวายพระพร
ร่วมลงนามถวายพระพร
++ คำขวัญอำเภอ ++
เจ้าหลวงเวียงแก่น
ชายแดนไทยลาว
น้ำงาวพราวใส
ผาไดเด่นดัง
ผาตั้งเด่นนาน
ส้มโอหวานทองดี
++ แหล่งท่องเที่ยว ++

 • พบเรือโบราณ ในน้ำโขง


 • หลวงพ่อทิพย์

 • ++ ผลิตภัณฑ์ในตำบล ++

 • กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอตำบลม่วงยาย


 • กลุ่มทอผ้าบ้านยายใต้

 • ++ แนะนำบุคคลากร ++
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย เขต 1
  นางมณีจันทร์ สิงห์อาจ
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย เขต 1

  แสดงรายละเอียดทั้งหมดของ ข่าวประกวดราคา
  1. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส(1) ประจำปีงบประมาณ 2561  16 มกราคม 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 2. งบรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2560  11 มกราคม 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 3. งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560  11 มกราคม 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 4. งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  14 ธันวาคม 2560
   


  5. งบรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  14 ธันวาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 6. งบรายรับ-จ่าย ประจำตุลาคม 2560  10 พฤศจิกายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 7. งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560  10 พฤศจิกายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 8. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส(4) ประจำปีงบประมาณ 2560  19 ตุลาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 9. ประชาสัมพันธ์ แผนจัดหาพัสดุ (แบบผด.1 - ผด.2) ปีงบประมาณ 2561  9 ตุลาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 10. ประชาสัมพันธ์ แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2561  9 ตุลาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 11. ประชาสัมพันธ์ รายงานผลแผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2560  9 ตุลาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 12. รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  25 สิงหาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 13. งบรายรับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2560  24 สิงหาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 14. งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560  24 สิงหาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 15. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจ้ดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  22 สิงหาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 16. ประกาศเทศบาลตำบลม่วงยาย เรื่องการจ้างโดยวิธีตกลงราคา  17 สิงหาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 17. สรุปผล จัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560  11 กรกฎาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 18. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - เดือนมีนาคม 2560  19 เมษายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 19. สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2559   13 มกราคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 20. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กค. - กย.2559  26 ตุลาคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 21. ประกาศผลการสอบราคาจ้าง - ซื้อรถบรรทุกดีเซล  7 กันยายน 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 22. การประกาศผลสอบราคาจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมยศ-พ่อคำ บ้านยายเหนือ  22 สิงหาคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 23. ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ  19 สิงหาคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 24. ประกาศผลการสอบราคาจ้าง - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 9) บ้านหลู้  18 สิงหาคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 25. ประกาศผลการสอบราคาจ้าง - โครงการขยายสะพานห้วยวอง  18 สิงหาคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 26. ประกาศผลการสอบราคาจ้าง - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไปทุ่งกลาง  18 สิงหาคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 27. ประกาศผลการสอบราคาจ้าง- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล  18 สิงหาคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 28. ประกาศผลการสอบราคาจ้าง - โครงการขยายสะพานห้วยหิน  18 สิงหาคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 29. ประกาศผลการสอบราคาจ้าง - โครงการขยายสะพานห้วยจ้อ  18 สิงหาคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 30. ประกาสอบราคาจ้างเหมา  29 กรกฎาคม 2559
   เทศบาลตำบลม่วงยาย  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา
  1.  งานถนน  จำนวน 3 โครงการ
  2.  งานสะพาน  จำนวน 3 โครงการ
  3.  งานสนามกีฬา  จำนวน 1 โครงการ

  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 31. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง  29 กรกฎาคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 32. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2559  13 กรกฎาคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 33. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างงานก่อสร้าง  23 มิถุนายน 2559
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 34. ประกาศผลการสอบราคาจ้าง  15 มิถุนายน 2559
   เทศบาลตำบลม่วงยายได้ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกฝาย บ้านยายใต้ หมู่ที่ 5  โดยมีราคากลางงบประมาณ 45,000.- บาท  รายละเอียดตามเอกสารแนบ


  35. ประกาศผลการสอบราคาจ้าง  15 มิถุนายน 2559
  เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกฝาย บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 4  โดยมีราคากลางงบประมาณ 63,000.- บาท  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 36. ประกาศผลการสอบราคาจ้าง  15 มิถุนายน 2559
   เทศบาลตำบลม่วงยายได้ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกฝาย บ้านม่วง หมู่ที่ 3  โดยมีราคากลาง 200,000.- บาท  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 37. ประกาศผลการสอบราคาจ้าง  15 มิถุนายน 2559
   เทศบาลตำบลม่วงยายได้ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกฝาย บ้านยายเหนือ หมู่ที่ 2  โดยมีราคากลางงบประมาณ 11,000.- บาท  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 38. ประกาศผลการสอบราคาจ้าง  15 มิถุนายน 2559
   เทศบาลตำบลม่วงยาย  ได้ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยบ่อ บ้านยายเหนือ หมู่ที่ 2  โดยมีราคากลางงบประมาณ 498,000.- บาท  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 39. ประกาศผลการสอบราคาจ้าง  15 มิถุนายน 2559
   เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยใคร้ บ้านหลู้  หมู่ที่ 1  โดยมีราคากลางงบประมาณ 499,000.- บาท  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 40. การจ้างโดยวิธีตกลงราคา  14 มิถุนายน 2559
   เทศบาลตำบลม่วงยายมีความประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา  จำนวน 12 โครงการตามเอกสารแนบท้ายนี้
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 41. ประกาศสอบราคาจ้างเหมา  25 พฤษภาคม 2559
   เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์จะสอบราคา  จำนวน 6 โครงการ
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 42. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2559  19 เมษายน 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 43. ประกาศผลการเสนอราคาจ้าง  9 กุมภาพันธ์ 2559
   ตามที่เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการประกาศการจ้างโดยวิธีตกลงราคา  โครงการก่อสร้า่งปรับปรุงถนนสายรอบดงเวียงแก่น บ้านม่วง หมู่ 3  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 44. การจ้างโดยวิธีตกลงราคา  3 กุมภาพันธ์ 2559
   ด้วยเทศบาลตำบลม่วงยาย  มีความประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา  จำนวน 1 โครงการ  ตามเอกสารแนบ
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 45. ประกาศผลการเสนอราคาจ้าง  2 กุมภาพันธ์ 2559
   ตามที่เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินการประกาศการจ้างโดยวิธีตกลงราคา  โครงการเทลานอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย  รายละเอียดตามเอกสารแนบ


  46. การจ้างโดยวิธีตกลงราคา  22 มกราคม 2559
   ด้วยเทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา  จำนวน 2 โครงการ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 47. ประกาศผลการสอบราคาจ้าง  5 มกราคม 2559
   ตามที่เทศบาลตำบลม่วงยายได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลู้ หมู่ 1 - บ้านม่วง หมู่ 3  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 48. บัญชีขายรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลู้ - บ้านม่วง  4 มกราคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 49. ประกาศผลการประมูลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 9  23 ธันวาคม 2558
   ประกาศผลการประมูลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 9
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 50. ประกาศผลการประมูลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8  23 ธันวาคม 2558
   ประกาศผลการประมูลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 51. ประกาศผลการประมูลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7  23 ธันวาคม 2558
   ประกาศผลการประมูลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 52. ประกาศผลการประมูลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6  23 ธันวาคม 2558
   ประกาศผลการประมูลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 53. ประกาศผลการประมูลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 5  23 ธันวาคม 2558
   ประกาศผลการประมูลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 5  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 54. เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2559  15 ธันวาคม 2558
   เทศบาลตำบลม่วงยาย  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลู้ หมู่ที่ 1 - บ้านม่วง หมู่ที่ 3 (ส่วนต่อเนื่อง)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 55. ประกาศสอบราคาจ้างเหมา  15 ธันวาคม 2558
   เทศบาลตำบลม่วงยาย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลู้ หมู่ที่ 1 - บ้านม่วง หมู่ที่ 3 (ส่วนต่อเนื่อง)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 56. ประกาศผลการประมูลราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  11 ธันวาคม 2558
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 57. บัญชีให้หรือขายรูปแบบรายการ - สนามฟุตบอล  4 ธันวาคม 2558
   โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลตามแบบมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย และลานกีฬาเอนกประสงค์ของเทศบาลตำบลม่วงยาย
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 58. บัญชีให้หรือขายรูปแบบรายการ - หมู่ที่ 7  4 ธันวาคม 2558
   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ 7
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 59. บัญชีให้หรือขายรูปแบบรายการ - หมู่ที่ 5  4 ธันวาคม 2558
   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยายใต้ หมู่ 5
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 60. บัญชีให้หรือขายรูปแบบรายการ - หมู่ที่ 6  4 ธันวาคม 2558
   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไทยสามัคคี หมู่ 6
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 61. บัญชีให้หรือขายรูปแบบรายการ - หมู่ที่ 8  4 ธันวาคม 2558
   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 8
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 62. บัญชีให้หรือขายรูปแบบรายการ - หมู่ที่ 9  4 ธันวาคม 2558
   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านไทยสมบูรณ์  หมู่ที่ 9
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 63. ประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  6 พฤศจิกายน 2558
   เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 6 โครงการ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 64. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2558  15 กรกฎาคม 2558
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 65. สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2558  27 เมษายน 2558
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 66. ผลการสอบราคาจ้าง  11 กุมภาพันธ์ 2558
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 67. ประกาศผลการสอบราคาจ้าง  9 กุมภาพันธ์ 2558
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 68. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลู้ - บ้านม่วง  19 มกราคม 2558
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 69. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ 2557  8 มกราคม 2558
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 70. ประำกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลู้-บ้านไทยสมบูรณ์  6 มกราคม 2558
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 71. ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ  14 สิงหาคม 2557
  ด้วยเทศบาลตำบลม่วงยาย  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงงราย  มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจ้างเหมา  จำนวน 2 โครงการ (ตามเอกสารแนบท้าย)
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 72. ประกาศสอบราคาจ้างเหมา  29 มกราคม 2557
  ด้วย เทศบาลตำบลม่วงยาย ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 73. ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ  26 พฤศจิกายน 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 74. ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ  24 สิงหาคม 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 75. สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  20 สิงหาคม 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 76. เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้าง  3 พฤษภาคม 2555

  ตามที่  เทศบาลตำบลม่วงยาย  ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย ได้ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลม่วงยาย ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร สูง 4.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลม่วงยายกำหนด ราคากลาง 164,000.-บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน - ) นั้น      

  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ปรากฏว่า .........หจก.อ.รวมทวีกิจ

  โดย นายองอาจ รวมจิตร ............. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาและคุณสมบัติเป็นประโยชน์

  ต่อเทศบาลตำบลม่วงยาย และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ดังนั้น

  เทศบาลตำบลม่วงยาย จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 77. สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารโรงคัดบรรจุส้มโอเพื่อการส่งออก ในระดับมาตรฐาน (GMP)   29 เมษายน 2554

  ประกาศอำเภอเวียงแก่น 

  เรื่อง  สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารโรงคัดบรรจุส้มโอเพื่อการส่งออก ในระดับมาตรฐาน (GMP) 

  หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงยาย  อำเภอเวียงแก่น

                      อำเภอเวียงแก่น  โดยที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา

  ต่อเติมอาคารโรงคัดบรรจุส้มโอเพื่อการส่งออก ในระดับมาตรฐาน (GMP)  หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงยาย  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย

                        ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น   800,000.- บาท(แปดแสนบาทถ้วน)


 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 78. สอบราคมจ้างก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร  29 เมษายน 2554

  ประกาศอำเภอเวียงแก่น 

  เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร

  หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงยาย  อำเภอเวียงแก่น

                      อำเภอเวียงแก่น  โดยที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา

  ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงยาย  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย

                      ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น   170,000.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)


 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 79. สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำน้ำงาว บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น  7 มกราคม 2554

  อำเภอเวียงแก่น  โดยที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา

  ขุดลอกลำน้ำงาว  บ้านดอน  หมู่ที่ 3  ตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย   ราคากลางของงานขุดลอกในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น   1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)


 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 80. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะแก่งผาได  14 กันยายน 2553
  เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะแก่งผาได หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลม่วงยาย
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 81. ประกาศอำเภอเวียงแก่น เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำงาว   23 กรกฎาคม 2553

  อำเภอเวียงแก่น  โดยที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำงาว  หมู่ 3  ตำบลท่าข้าม      อำเภอเวียงแก่น   จังหวัดเชียงราย  ขนาดกว้าง 3.00 . ยาว   30.00 ม. ไม่มีทางเดินเท้า ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น   999,000.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)


 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 82. ประกาศอำเภอเวียงแก่น   24 มิถุนายน 2553

  เรื่อง  สอบราคาซื้ออุปกรณ์ภายในโรงคัดบรรจุพันธ์ GMP(ส้มโอ)  อำเภอเวียงแก่น

  อำเภอเวียงแก่น  โดยที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น   มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ

  อุปกรณ์ภายในโรงคัดบรรจุพันธ์ GMP(ส้มโอ)  อำเภอเวียงแก่น   จังหวัดเชียงราย

  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น   1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)


 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 83. ประกาศอำเภอเวียงแก่น   24 มิถุนายน 2553

  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าพระธาตุสิบสองราศี(ดอยสันกู่)

  อำเภอเวียงแก่น  โดยที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา

  ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าพระธาตุสิบสองราศี(ดอยสันกู่) หมู่ที่  1 ตำบลหล่ายงาว   อำเภอเวียงแก่น   จังหวัดเชียงราย

  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น   1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)


 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 84. ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านไทยสมบูรณ์   1 มิถุนายน 2553

  ด้วย เทศบาลตำบลม่วงยาย  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านไทยสมบูรณ์  หมู่ที่ 9  ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายกำหนด    


 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 85. ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วง-หล่ายงาว โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  9 มีนาคม 2553

  เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วง-หล่ายงาว โดยวิธีประมุลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ


 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 86. สอบราคาจ้างเหงาอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 9 ศูนย์ ในเขตพื้นที่ตำบลม่วงยาย  2 ธันวาคม 2552
  เทศบาลตำบลม่วงยาย  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก จำนวน  264  คน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 9 ศูนย์ ในเขตพื้นที่ตำบลม่วงยาย
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 87. ประชาสัมพันธ์สอบราคา  2 ธันวาคม 2552

  ด้วย   เทศบาลตำบลม่วงยาย  ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก  จำนวน  264  คน  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลม่วงยาย  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  ตามประกาศแนบท้าย

                          ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด   ได้ที่ที่ทำการเทศบาลตำบลม่วงยาย   ตั้งแต่วันที่   1  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2552  จนถึงวันที่  16  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2552  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  17  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2552  เวลา  09.00  น.  จนถึงเวลา  11.00  น.    ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (บริเวณชั้น 2 )  ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาให้แก่ผู้ที่มีความสนใจทราบโดยทั่วกันและขอขอบคุณมา    โอกาสนี้ 


 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 88. ประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน หมู่ 1, หมู่ 2 และ หมู่ 3  7 สิงหาคม 2552
  อบต.ม่วงยาย  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ  หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2  และหมู่ที่ 3
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 89. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาหมู่ 4, หมู่ 5 และหมู่8  26 มกราคม 2552
  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  ประกาศสอบราคาจ้างเหมา  จำนวน 3 โครงการ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ


  90. สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตบริการประปาพร้อมล้อมรั้วรอบสระเก็บน้ำดิบ  16 ธันวาคม 2551
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตบริการประปาพร้อมล้อมรั้วรอบสระเก็บน้ำดิบบ้านยายเหนือและบ้านห้วยลึก  รวม 2 โครงการ
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 91. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก  5 ตุลาคม 2551

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 92. ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์เด็กเล็กในเขตตำบลม่วงยาย  1 ตุลาคม 2551

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่

 • กลับ
  ++ เมนูหลัก ++
 • + หน้าหลัก
 • + ข้อมูลทั่วไป
 • + ติดต่อเรา
 • + แผนที่
 • + บุคคลากร
 • + เช็คเมลล์
 • + ถาม-ตอบ
 • + ห้องภาพ ม่วงยาย
 • + ผู้ดูแลระบบ
 • ++ สถิติ/ผู้เยี่ยมชม ++
  ผู้ใช้งาน ขณะนี้ : 3
 • 182.52.136.120
 • 54.167.126.106
 • 54.167.126.106

  วันนี้ : 115
  เดือนนี้ : 2,335
  ทั้งหมด : 413,984
 • ++ ลิงค์ทั่วไป ++
  :: ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
  :: ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล
  :: ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  :: ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร
  :: ระบบ info
  :: ระบบสารสนเทศ การฝึกอบรม
  :: ระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย
  :: ระบบสารสนเทศบุคลากร
  ++ บริการข้อมูล ++
 • การบินไทย
 • โอเรี่ยน ไทยแอร์ไลน์
 • แอร์ เอเชีย
 • นกแอร์
 • บางกอก แอร์เวย์
 • ภูเก็ต แอร์

 • Hotmail
 • Yahoo
 • Thaimail
 • GMail

 • Sanook
 • Kapook
 • Hunsa
 • ++ ทีวีไทย / หนังสื่อพิมพ์ ++
  ช่อง3 ช่อง5 ช่อง7 ช่อง9 ช่อง titv
 • ไทยรัฐ
 • คม ชัด ลึก
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • เดลินิวส์
 • ประชาชาติธุรกิจ
 • เนชั่นแชนแนล
 • ผู้จัดการ
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • สยามธุรกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • เส้นทางเศรษฐกิจ
 • กระแสหุ้น
 • ไทยโพสต์
 • Bangkok Post
 • บ้านเมือง
 • มติชน
 • แนวหน้า
 • เทเลคอม เจอร์นัล
 • สยามรัฐ
 • ข่าวสด
 • Mission Thailand
 • BusinessThai
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายเดือน
 • มติชนสุดสัปดาห์
 • www.padai.org    เทศบาลตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
  Email : info@padai.org    โทร - แฟ็กซ์ 0-5360-8000-1  |   ผู้ดูแลระบบ   |   พัฒนาระบบโดย เชียงราย ไอที เซ็นเตอร์