++ คำขวัญอำเภอ ++
เจ้าหลวงเวียงแก่น
ชายแดนไทยลาว
น้ำงาวพราวใส
ผาไดเด่นดัง
ผาตั้งเด่นนาน
ส้มโอหวานทองดี
++ แหล่งท่องเที่ยว ++

 • พบเรือโบราณ ในน้ำโขง


 • หลวงพ่อทิพย์

 • ++ ผลิตภัณฑ์ในตำบล ++

 • กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอตำบลม่วงยาย


 • กลุ่มทอผ้าบ้านยายใต้

 • ++ แนะนำบุคคลากร ++
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
  นางยุภาพร ทาแก้ว
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

  แสดงรายละเอียดทั้งหมดของ แหล่งท่องเที่ยว
  พบเรือโบราณ ในน้ำโขง

  เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2553 ชาวบ้านที่บ้านห้วยลึก หมู่ 4 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ค้นพบซากเรือขุดโบราณ ที่ใช้ก่อนจะมีเครื่องยนต์ใช้ เป็นท่อนซุงไม้ตะเคียน ถูกนำขึ้นมาจากก้นแม่น้ำโขง ซึ่งแห้งหนักกว่าทุกปี จนชาวบ้านไปหาปลาพบว่า จมดินบริเวณดอนทรายใกล้หมู่บ้าน โดยมีขนาดความยาวประมาณ 13.2 เมตร กว้าง 0.65 เมตร จึงระดมชาวบ้านกว่า 50 คน มาผูกลากไปยังฝั่งเพื่อใช้รถยกนำขึ้นไปเก็บที่วัด โดยทำพิธีตามความเชื่อขอขมาและเชิญขึ้นฝั่ง หลังจากได้นำขึ้นมาทำความสะอาดแล้ว คนแก่เฒ่าในหมู่บ้านให้ความเห็นว่าเป็น เรือสมัยโบราณ ที่ใช้ไม้ตะเคียนทั้งต้นมาขุดเป็นเรือท่อ เพื่อเป็นเรือบรรทุก ใช้คนท่อค้ำตั้งแต่ 6-10 คน  ภาพประกอบ

  ดูภาพ ดูภาพ ดูภาพ ดูภาพ

  หลวงพ่อทิพย์

  ตั้งอยู่ที่วัดยาย หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 200 เมตร เป็นพระพุทธรูปที่ชาวตำบลม่วงยายและอำเภอเวียงแก่นให้ความเคารพนับถือ เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย

  แหล่งข้อมูล : ศูนย์บริหารจัดการ การท่องเที่ยว จ.เชียงราย  ภาพประกอบ

  ดูภาพ ดูภาพ ดูภาพ

  แก่งผาได

  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลม่วงยาย มีพื้นที่ประมาณ 17 ไร่ เป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจ มองเห็นธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม จะเป็นช่วงน้ำลดน้อยลง ทำให้มองเห็นโขดหินที่โผล่พ้นแม่น้ำ ปกคลุมไปด้วยพื้นพันธ์ธรรมชาติ ประกอบกับอากาศที่บริสุทธิ์ มองเห็นฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโขง คือ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยเหตุนี้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า ผาตั้ง ก็จะแวะมาท่องเที่ยวที่แก่งผาได ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย

  แหล่งข้อมูล : ศูนย์บริหารจัดการ การท่องเที่ยว จ.เชียงราย  ภาพประกอบ

  ดูภาพ ดูภาพ ดูภาพ ดูภาพ ดูภาพ ดูภาพ ดูภาพ ดูภาพ ดูภาพ ดูภาพ ดูภาพ ดูภาพ ดูภาพ ดูภาพ ดูภาพ ดูภาพ ดูภาพ ดูภาพ ดูภาพ

  โบราณสถานดงเวียงแก่น

  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านม่วง ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 200 เมตร เป็นเมืองโบราณ ตั้งอยู่บนเนินสูงราว 30 – 35 เมตร เนื้อที่ประมาณ 286 ไร่ 1 งาน 86.09 ตารางวา เป็นพื้นที่ป่ารกทึบ มีพืชพันทางธรรมชาติ สมุนไพร และสัตว์ป่านานาชนิด ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว เป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย

  แหล่งข้อมูล : ศูนย์บริหารจัดการ การท่องเที่ยว จ.เชียงราย  ภาพประกอบ

  ดูภาพ ดูภาพ

  ถ้ำ

  ตั้งอยู่ที่ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางธรรมชาติ เช่น ถ้ำห้วยจ้อ ถ้ำห้วยหิน ถ้ำผาบู่ ถ้ำผาช่องไทร เป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย

  แหล่งข้อมูล : ศูนย์บริหารจัดการ การท่องเที่ยว จ.เชียงราย  ภาพประกอบ

  ดูภาพ

  อ่างเก็บน้ำวอง และกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง

  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านยายเหนือ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งเก็บน้ำ ทางธรรมชาติขนาดใหญ่ เป็นต้นน้ำทางการเกษตรของเกษตรกรตำบลม่วงยายและตำบลใกล้เคียง และยังเป็นสวนสาธารณะที่พักผ่อนที่สวยงาม เป็นธรรมชาติมากอีกแห่งหนึ่งของตำบลม่วงยาย เป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย

  กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง บ้านยายเหนือ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ราษฎร

  แหล่งข้อมูล : ศูนย์บริหารจัดการ การท่องเที่ยว จ.เชียงราย  ภาพประกอบ

  ดูภาพ

  ประเพณีปีใหม่ม้ง

  จัดที่ บ้านไทยสามัคคี บ้านไทยเจริญ บ้านไทยสมบูรณ์ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จัดโดยชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นประจำทุกปี ในช่วงประมาณเดือนธันวาคมหรือแล้วแต่การดูดาวของชนเผ่า มีการแสดงและการละเล่นของชนเผ่าม้ง เช่น การแต่งกายที่สวยงาม การโยนลูกช่วง เป็นต้น เป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย

  แหล่งข้อมูล : ศูนย์บริหารจัดการ การท่องเที่ยว จ.เชียงราย  ภาพประกอบ

  ดูภาพ

  ประเพณีสงกรานต์และสรงน้ำหลวงพ่อทิพย์

  จัดที่ วัดยาย บ้านยาย ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลม่วงยาย ได้จัดในวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี มีการสรงน้ำหลวงพ่อทิพย์ ประกวดขบวนแห่ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เป็นต้น เป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย

  แหล่งข้อมูล : ศูนย์บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว จ.เชียงราย  ภาพประกอบ

  ดูภาพ  กลับ
  ++ เมนูหลัก ++
 • + หน้าหลัก
 • + ข้อมูลทั่วไป
 • + ติดต่อเรา
 • + แผนที่
 • + บุคคลากร
 • + เช็คเมลล์
 • + ถาม-ตอบ
 • + ห้องภาพ ม่วงยาย
 • + ผู้ดูแลระบบ
 • ++ สถิติ/ผู้เยี่ยมชม ++
  ผู้ใช้งาน ขณะนี้ : 3
 • 157.55.39.170
 • 3.235.137.159
 • 3.235.137.159

  วันนี้ : 16
  เดือนนี้ : 3,062
  ทั้งหมด : 596,870
 • ++ ลิงค์ทั่วไป ++
  :: ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
  :: ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล
  :: ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  :: ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร
  :: ระบบ info
  :: ระบบสารสนเทศ การฝึกอบรม
  :: ระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย
  :: ระบบสารสนเทศบุคลากร
  ++ บริการข้อมูล ++
 • การบินไทย
 • โอเรี่ยน ไทยแอร์ไลน์
 • แอร์ เอเชีย
 • นกแอร์
 • บางกอก แอร์เวย์
 • ภูเก็ต แอร์

 • Hotmail
 • Yahoo
 • Thaimail
 • GMail

 • Sanook
 • Kapook
 • Hunsa
 • ++ ทีวีไทย / หนังสื่อพิมพ์ ++
  ช่อง3 ช่อง5 ช่อง7 ช่อง9 ช่อง titv
 • ไทยรัฐ
 • คม ชัด ลึก
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • เดลินิวส์
 • ประชาชาติธุรกิจ
 • เนชั่นแชนแนล
 • ผู้จัดการ
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • สยามธุรกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • เส้นทางเศรษฐกิจ
 • กระแสหุ้น
 • ไทยโพสต์
 • Bangkok Post
 • บ้านเมือง
 • มติชน
 • แนวหน้า
 • เทเลคอม เจอร์นัล
 • สยามรัฐ
 • ข่าวสด
 • Mission Thailand
 • BusinessThai
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายเดือน
 • มติชนสุดสัปดาห์
 • www.padai.org    เทศบาลตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
  Email : info@padai.org    โทร - แฟ็กซ์ 0-5360-8000-1  |   ผู้ดูแลระบบ   |   พัฒนาระบบโดย เชียงราย ไอที เซ็นเตอร์