2558
งานบุคลากร
ทต.ม่วงยาย
เชียงราย
02 มกราคม 3101 ถึง 03 มกราคม 3101
ม่วงยาย

สรุปเนื้อหาสาระที่ได้รับ


ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา


การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้


ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • ภาพประกอบกิจกรรม :
  • วิดิทัศน์ประกอบกิจกรรม :

  • BACK พิมพ์เอกสาร WORD