สันทัด บุญทันเสนกลับ
สันทัด บุญทันเสน
ปลัดเทศบาล
29/05/2557
สำนักปลัด
ป.ตรี
ครุศาสตร์บัณฑิต ฟิสิกส์ คบ.
ราชภัฎเชียงราย
08-7175-4229
admin@gmail.com