เกษม นันชัยกลับ
เกษม นันชัย
นายกเทศมนตรี
6 พฤษภาคม 2557
คณะผู้บริหาร
ม.6
ม.6
รร.วัดบุญยืน อ.เวียงสา จ.น่าน
0848085082
kasem@hotmail.com