ประสิทธิ์ วรรณศรีกลับ
ประสิทธิ์ วรรณศรี
คนงานทั่วไป
01/12/2553
กองช่าง
ป.4
รร.บ้านม่วงยาย
0821939401