สกลชัย เกสรกติกากลับ
สกลชัย เกสรกติกา
รองนายกเทศมนตรี (2)
6 พฤษภาคม 2557
คณะผู้บริหาร
08-0778-8028