สำราญ เตรียมทนะกลับ
สำราญ เตรียมทนะ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
6 พฤษภาคม 2557
คณะผู้บริหาร
09-7995-8795